Rapoarte

Rapoarte de Activitate

 • Raport de activitate pe anul 2020 
 • Raport de activitate pe anul 2019 
 • Raport de activitate pe anul 2018
 • Raport de activitate pe anul 2017
 • Raport de activitate pe anul 2016
 • Raport de activitate pe anul 2015
 • Raport de activitate pe anul 2014
 • Raport de activitate pe anul 2013
 • Raport de activitate pe anul 2012

Raport privind aplicarea Legii 544/2001

Raportări privind respectarea normelor de conduită
2020
Planuri de acțiune/ Rapoarte socio-economice 
 • Planul de acţiuni pentru realizarea în Municipiul Bucureşti a politicilor naţionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a relaţiilor externe 2019
 • Planul de măsuri la nivelul Municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice în domeniul afacerilor europene 2019
 • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2018
 • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2017
 • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2016
 • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2015