Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL STABILIT PENTRU PERIOADA  01.05.2024- 06.05.2024

01.05.2024,  03.05.2024 – 06.05.2024 – zile nelucrătoare (conform Legii nr. 53/2003- Codul muncii)

02.05.2024- zi nelucrătoare (conform H.G. nr. 1307/2023)

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE BUCUREȘTI

LUNI: 08:30-16.30
MARȚI: 08:30-16.30
MIERCURI: 08:30-18.30
JOI: 08:30-16.30
VINERI: 08:30-16.30
Contact: pasapoarte.bucuresti@mai.gov.ro

 

    Serviciul public comunitar de pașapoarte – funcționează în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București începând cu data de 01.03.2005 și își desfășoară activitatea în baza O.G. nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată, modificată și completată de Legea nr. 362/2002, a O.U.G. nr. 50/2004, aprobată, modificată și completată de Legea nr. 520/2004, precum și a H.G. nr. 1693/14.10.2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte.
  • începând cu 04.01.2010 soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte; 
  • administrează, gestionează și valorifică Registrul municipiului București de evidență a pașapoartelor; 
  • furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, informații necesare actualizării Registrului național de evidență a pașapoartelor simple; 
  • organizează, la nivelul municipiului București, gestionarea și controlul eliberării pașapoartelor; 
  • îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale; 
  • în exercitarea atribuțiilor legale specifice, cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale, cu serviciile publice comunitare, locale și judetene, de evidență a persoanelor, cu Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, precum și cu orice alte instituții, dacă este cazul; 
  • la cererea serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor, acordă avizul necesar restabilirii domiciliului cetățenilor români în România; 
  • eliberează adeverințe privind limitarea dreptului la libera circulație în străinătate la cererea titularului. 

Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice nu poate fi mai mare de 15 de zile lucrătoare, în cazul cererilor cu locație de ridicare în țară.

Termenul pentru soluționarea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple temporare nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare cu excepția situațiilor în care persoana declară că nu dorește un pașaport simplu electronic și nu se încadrează într-unul din cazurile prevăzute de art. 171 alin. (1) lit. b) – g), din Legea nr. 248/2005, caz în care termenul de eliberare este identic cu cel prevăzut pentru pașaportul simplu electronic, respectiv 15 zile lucrătoare.

În prezent S.P.C.P al municipiului București eliberează pașapoartele simple electronice într-un termen ce nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la depunerea cererilor.

Noul tarif pentru expediția pașapoartelor electronice la domiciliul/ reședința solicitanților din România este de 15 lei inclusiv TVA.

Formulare utile:

FORMULAR CEREREISTORIC PAȘAPOARTE

Formular-cerere-istoric-pasapoarte word 

Formular-cerere-istoric-pasapoarte PDF

FORMULAR CEREREFURNIZARE DATE DIN R.N.E.P.S
(Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple)

Formular-furnizare-date-R.N.E.P.S -word

Formular-furnizare-date-R.N.E.P.S- PDF

FORMULAR CERERELIBERĂ CIRCULAȚIE

Formular-libera-circulatie-word

Formular-libera-circulatie-pdf

FORMULAR CERERESCUTIRE TAXE VAMALE

Formular-scutire-taxe-vamale-word

Formular-scutire-taxe-vamale-pdf

FORMULAR CERERESTUDIU DOSAR PERSONAL

Formular-studiu-dosar-word

Formular-studiu-dosar-pdf