Persoana responsabilă L 544/2001

Pentru a solicita Instituției Prefectului – Municipiul București informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi domnului consilier Emil Tcaciuc.

Coordonate de contact:

  • telefon: 021/312.65.25
  • e-mail: e_petitie@mai.gov.ro
Program de funcţionare: luni – vineri (08.00-14.00)