Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti

 • Responsabili cu protecția datelor cu caracter personal Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti:
 • responsabil cu protecția datelor: Ifrim Alina, consilier, tel: 021.9866, fax: 021.312.25.33, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro

 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
 • responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul serviciului: inspector principal de poliție Cosmin Comanceanu, tel: 021.303.70.80/ 14418, e-mail: inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro

 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al Municipiului Bucureşti
 • responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul serviciului: comisar de poliţie Vinulescu Ana, tel: 021.303.70.80/ 32481, fax: 021.310.13.22, e-mail: pasapoarte.bucuresti@mai.gov.ro.

Date generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prevederi legale:

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Tot în aplicarea protecției datelor s-a elaborat și aprobat Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • În Monitorul Oficial nr. 503/15.06.2015 s-a publicat Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care a fost aplicabilă până la data apariției Regulamentului (UE) 2016/679.
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările şi completările ulterioare

Instituția care garantează respectarea prelucrării datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date și care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  informații legate de protecția datelor se regăsesc pe site-ul www.dataprotection.ro.

I.1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal –în anexă

I.2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

 1. Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului București – în anexă
 2. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces, format editabil şi format pdf
 3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție, format editabil şi format pdf
 4. Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare, format editabil şi format pdf
 5. Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea prelucrării datelor, format editabil şi format pdf
 6. Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor, format editabil şi format pdf