Formulare tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – formular
  • Audiențe acordate de către conducerea Instituției Prefectului – Municipiul București – 1 Formular audienta
  • Alternativ, înscrierea în audiență se face și prin completarea formularului electronic.

––––

Formulare deplasare – stare de alertă – COVID-19: