Formulare tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Formularele necesare pentru pașapoartele simple pot fi găsite aici.
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – cerere tip (descarcă)