Formulare tip

Cerere pentru eliberarea apostilei (format Word și PDF)
Modele de documente – serviciile comunitare de pașapoarte pot fi găsite aici.
Formularele necesare pentru permise de conducere și înmatriculări autovehicule pot fi găsite aici.
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – cerere tip (descarcă)
  • Audiențe acordate de către conducerea Instituției Prefectului – Municipiul București

      Alternativ, înscrierea în audiență se face și prin completarea formularului electronic.

––––

Formulare deplasare – stare de alertă – COVID-19: