Cariera

Anunț – Instituția Prefectului Municipiul – București organizează, examen de promovare in grad profesional de nivel superior a unui functionar, public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului resurse umane – Serviciul resurse unane.

ANUNȚ, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățiile publice se suspendă orice tip de concurs pe pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă, de șef serviciu, gradul II, al Serviciului economic, achiziții publice și administrativ
ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar, contabilitate
Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, concurs de recrutare, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice– Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate , și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică.
Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior al funcționarilor publici:
Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior
ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuție vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti
ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti