Declarații de avere și interese

 

AGHINITEI I. MARIOARA-LILIANA AGHINITEI MARIOARA-LILIANA – DI

ANDRIEȘ Simona46351_ANDRIES SIMONA – DI

Andrieș Simona-934618 ANDRIEȘ SIMONA – DA Rectificativă

Andrieș Simona753936 ANDRIEȘ SIMONA – DA

Adurian Cristina- Roxana DA – ADURIAN CRISTINA-ROXANA

Adurian Cristina- RoxanaDI – ADURIAN-CRISTINA ROXANA

Adurian Cristina- Roxana ADURIAN CRISTINA-ROXANA – DA Rectificativă

Artene Diana-  Anca ARTENE DIANA-ANCA – DA,  ARTENE DIANA-ANCA – DA

Artene Diana-  Anca ARTENE DIANA-ANCA – DI, 1298165 ARTENE DIANA-ANCA – DI

Aspru Doina Maria 200358_ ASPRU DOINA MARIA – DApdf

Aspru Doina Maria 657968 ASPRU DOINA MARIA – DI

Badea D. Jean – 1369253 BADEA JEAN – DA, 1373713 BADEA JEAN – DI

Bădoiu Georgiana172359 BĂDOIU GEORGIANA – DI

Bădoiu Georgiana 1053724 BĂDOIU GEORGIANA – DA

Bărnoaiea Claudia633495 BĂRNOAIEA CLAUDIA – DA

Bărnoaiea Claudia633483 BĂRNOAIEA CLAUDIA – DI

Bichi I. Adriana-Olimpia – 1330674 BICHI ADRIANA-OLIMPIA – DA, 1321667 BICHI ADRIANA-OLIMPIA – DI

BRATU Andreea- Mihaela DA – BRATU ANDREEA-MIHAELA

BRATU Andreea- Mihaela DI – BRATU ANDREEA-MIHAELA

BUCUR Adela – 2022 DA DI

BIHOLAR I. CRISTINA-MARIA – BIHOLAR CRISTINA-MARIA – DA, BIHOLAR CRISTINA-MARIA – DI

Sandu Anisoara – declarație de interese 16.12.2021

Sandu Anisoara – declarație de avere 16.12.2021

CĂLIN Elena-Adriana DA  DI

Cerban N. Mădălina-Georgiana CERBAN MĂDĂLINA-GEORGIANA – DA, 1341781 CERBAN MĂDĂLINA-GEORGIANA – DA

Cerban N. Mădălina-Georgiana CERBAN MĂDĂLINA-GEORGIANA – DI, 1342186 CERBAN MĂDĂLINA-GEORGIANA – DI

CIOLTAN Marian DA DI

CIOLTAN Virginia DA DI

CIUPILAN LILIANA DA

CIUPILAN LILIANA 656309 CIUPILAN LILIANA – DI

CIUREA VLAD -IOAN CIUREA VLAD-IOAN – DA

CIUREA VLAD -IOAN CIUREA VLAD-IOAN – DI

CONSTANTINESCU Roxana Daniela: 2021 DA  DI  *  2022 DA   DI

COSTIN Maria-Valeria – 2022 DA DI, 1328472 COSTIN MARIA-VALERIA – DA, 1329095 COSTIN MARIA-VALERIA – DI

Cotîrlă Anca- Mihaela 997378 COTÎRLĂ ANCA-MIHAELA – DI

Cotîrlă Anca- Mihaela 997388 COTÎRLĂ ANCA-MIHAELA – DA

Damian Daniela 200004_ DAMIAN DANIELA – DA

Damian Daniela 199728_DAMIAN DANIELA – DI

DEDIU Alexandra Ana-Maria – 2022 DA numire DI numire DA încetare DI încetare DA DI

DUDUȘ V. STELIAN – DUDUȘ STELIAN – DA, DUDUȘ STELIAN – DI

HOLBAN V. LĂCRĂMIOARA-VIORICA – HOLBAN LĂCRĂMIOARA-VIORICA – DI, HOLBAN LĂCRĂMIOARA-VIORICA – DA

Felecan Raluca 883389 FELECAN RALUCA – DA

Florescu Gabriela DA – FLORESCU GABRIELA

Florescu Gabriela DI – FLORESCU GABRIELA

RĂDULESCU Constantin – declarație de interese 14.12.2021

RĂDULESCU Constantin – declarație de avere 14.12.2021

STOICAN Cristian – declarație de avere 09.12.2021

STOICAN Cristian – declarație de interese 09.12.2021

CHILIBAN-MARASESCU Bianca-Florica – declarație de avere 09.12.2021

CHILIBAN-MARASESCU Bianca-Florica – declarație de interese 09.12.2021

BALAU Ionuț-Ciprian declarație avere 14.09.2021 Declarație interese 14.09.2021

BUȘI Sebastian-Nicolae d. avere 19.04.2021DA 15.10.21 * DA 12.11.21 * DI 19.04.21 * DI 15.06.21DI 12.11.21

Cilighidrian George 577206 CILIGHIDRIAN GEORGE – DA

Cilighidrian George576801 CILIGHIDRIAN GEORGE – DI

Cilighidrian George CILIGHIDRIAN GEORGE – DA

Cilighidrian George CILIGHIDRIAN GEORGE – DI

Cilighidrian George CILIGHIDRIAN GEORGE – DA

Cilighidrian George CILIGHIDRIAN GEORGE – DI

CILIGHIDRIAN George – 29.10.2021  *  declarație interese 29.10.2021

DINU Ionela-Gabriela – 08.11.2021   *  declarație interese 08.11.2021

Dumitrache Iulian 648819_ DUMITRACHE IULIAN – DA

Dumitrache Iulian648234_DUMITRACHE IULIAN – DI

DUMITRU-ACHIM Alexandra declarație avere 14.09.2021   *  declarație interese 14.09.2021

Dumitru Lucian-  Dorin884023 DUMITRU LUCIAN-DORIN – DA

Dumitru Lucian-  Dorin 1009992 DUMITRU LUCIAN-DORIN – DI

Dumitru Lucian-  Dorin DUMITRU LUCIAN-DORIN – DA – RECTIFICATIVĂ

Dumitru Lucian-  Dorin DUMITRU LUCIAN-DORIN – DA

Dumitru Lucian-  Dorin DUMITRU LUCIAN-DORIN – DI – RECTIFICATIVĂ

Dumitru Lucian-  Dorin DUMITRU LUCIAN-DORIN – DI

Dumitru Lucian-  Dorin DUMITRU LUCIAN-DORIN – DA

Dumitru Lucian-  Dorin DUMITRU LUCIAN-DORIN – DI

Felecan Raluca 882114_ FELECAN RALUCA – DI

FLORESCU GABRIELA 663872 FLORESCU GABRIELA – DA

FLORESCU GABRIELA 663840 FLORESCU GABRIELA – DI

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELADA – GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA – 399150

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA DA – GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA – 428346

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELADI – GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA – 428343

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELADI – GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA – 428355

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA GHITA FLORELA-ANTONELA – DA

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA GHITA FLORELA-ANTONELA – DI

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA GHITA FLORELA-ANTONELA – DI

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA GITA FLORELA-ANTONELA – DA

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA DA-28-Ghita (1) * DA-28-Ghita  *DA-29-GHita-1DA-97-Ghita-Florela-Antonela  * Ghita-Florela-Antonela-83-DA *Ghita-Florela-Antonela-86-DA-Rectificatoare

*DA-97-Ghita-Florela-Antonela

*DI-28-Ghita * DI-98-Ghita-Florela-Antonela

*Ghita-Florela-Antonela-83-DI

Ghiță F. Florela-Antonela – 1401576 GHITA FLORELA-ANTONELA – DA1401547 GHITA FLORELA-ANTONELA – DI

Grigorovici Toganel Iulia 696481_GRIGOROVICI-TOGANEL IULIA – DI

Grigorovici Toganel Iulia696532_ GRIGOROVICI-TOGANEL IULIA – DApdf

GRIGOROVICI -TOGANE IULIA GRIGOROVICI-TOGANE IULIA – 452160 DI

GRIGOROVICI -TOGANE IULIA GRIGOROVICI-TOGANEL IULIA – 450426 DA

GRIGOROVICI -TOGANE IULIA  GRIGOROVICI-TOGĂNEL IULIA – 523002 DA Rectificativă

Grigore Constantin GRIGORE CONSTANTIN – DA

Grigore Constantin GRIGORE CONSTANTIN – DI

Grigore Constantin GRIGORE CONSTANTIN – DA

Grigore Constantin GRIGORE CONSTANTIN – DI

Iftemie- Cheșculescu Adrian632682 IFTEMIE-CHEȘCULESCU ADRIAN – DI

Iftemie- Cheșculescu Adrian632718 IFTEMIE-CHEȘCULESCU ADRIAN – DA

Iftemie- Cheșculescu Elena990384 IFTEMIE CHEȘCULESCU ELENA – DI

Iftemie- Cheșculescu Elena991989 IFTEMIE CHEȘCULESCU ELENA – DA

ILIESCU Adina declarație avere 07.09.2021  *  declarație interese 07.09.2021

Ifrim Alina 881913 IFRIM ALINA – DA

Ifrim Alina1043555 IFRIM ALINA – DI

Iordache Elena 975141 IORDACHE ELENA – DA

Iordache Elena975092 IORDACHE ELENA – DI

JIVAN  Silvia- Anca JIVAN SILVIA-ANCA – DA

JIVAN  Silvia- Anca JIVAN SILVIA-ANCA – DI

Jubleanu Costică 524139_JUBLEANU COSTICA – DA

Jubleanu Costică 524223_JUBLEANU COSTICA – DI

LEPĂDAT Alexandru declarație avere 07.09.2021  *  declarație interese 07.09.2021

Manolache  Ecaterina Irina853400_ MANOLACHE ECATERINA IRINA – DA

Manolache  Ecaterina Irina854265_ MANOLACHE ECATERINA IRINA – DI

Manolache Ecaterina Irina 864130_ MANOLACHE ECATERINA IRINA – DI RECTIFICATIVĂ

Manolache Ecaterina Irina 863553_ MANOLACHE ECATERINA IRINA – DA RECTIFICATIVĂ

Manolache Ecaterina Irina 852153_ MANOLACHE ECATERINA IRINA – DI

Manolache Ecaterina Irina 612339_ MANOLACHE ECATERINA IRINA – DA

Marin Iulia MARIN IULIA – DA , 1292008 MARIN IULIA – DA

Marin Iulia MARIN IULIA – DI, 1291978 MARIN IULIA – DI

MATEI Alina declarație avere 14.09.2021  *  declarație interese 14.09.2021

MIHĂILESCU Silvio-Mihai declarație avere 14.09.2021  *  declarație interese 14.09.2021

Mocanu Gabriela971181 MOCANU GABRIELA – DA

Mocanu Gabriela972589 MOCANU GABRIELA – DI

NEGRU MARIAN 549903 NEGRU MARIAN – DA

NEGRU MARIAN 581427 NEGRU MARIAN – DI

NEGRU MARIAN 584190 NEGRU MARIAN – DA Rectificativăpdf

NEGRU MARIAN 584286 NEGRU MARIAN – DI Rectifiocativă

NEGRU MARIAN 663745 NEGRU MARIAN – DA

NEGRU MARIAN 663783 NEGRU MARIAN – DI

NESTORESCU Cristina – 2022 DA numire DI numire   DA  DI

Nica Mioara- Mihaela 626898_ NICA MIOARA MIHAELA – DA

Nica Mioara- Mihaela 626907_ NICA MIOARA MIHAELA – DAdf

Nicolescu Cornel 1060687 NICOLESCU CORNEL – DI

Nicolescu Cornel1055766 NICOLESCU CORNEL – DA

NICULAE ILEANA -MIRELA 655262 NICULAE ILEANA-MIRELA – DA

NICULAE ILEANA -MIRELA 656363 NICULAE ILEANA-MIRELA – DI

Olteanu Rozica Mirela OLTEANU MIRELA ROZICA – DA

Olteanu Rozica Mirela OLTEANU MIRELA ROZICA – DI

OLTEANU Olteanu Rozica Mirela 08.11.2021  *  declarație interese 08.11.2021 

Panaitescu S. Gabi-Mădălina PANAITESCU GABI-MĂDĂLINA – DI, PANAITESCU GABI-MĂDĂLINA – DI

Petrescu Aurel -Mihai 860558_ PETRESCU AUREL-MIHAI – DA

Petrescu Aurel -Mihai 811803_ SUNICA MARIN – DI

Poenaru Andreea -Magdalena1056312 POENARU ANDREEA-MAGDALENA – DI

Poenaru Andreea -Magdalena -aici

Postolache Adina 889930 POSTOLACHE ADINA -DA

Postolache Adina 889963 POSTOLACHE ADINA – DI

PINCHIS Toma declarație avere 14.09.2021  *   declarație interese 14.09.2021

Pop Raluca- Georgiana 324363_ POP RALUCA-GEORGIANA – DA

Pop Raluca- Georgiana 324099_POP RALUCA-GEORGIANA – DI

RADU Denis-Alexandru 18.05.2021

RADU Maria-Alina 09.06.2021

RĂDULESCU CONSTANTIN 664681 RĂDULESCU CONSTANTIN – DA

RĂDULESCU CONSTANTIN 664689 RĂDULESCU CONSTANTIN – DI

RASTY-PETZALIS-EMILIA RASTY-PETZALIS EMILIA – 530325 DA

RASTY-PETZALIS-EMILIA RASTY-PETZALIS EMILIA – 529428 DI

ROMAN Florin 20.04.2021

ROSOIU Andrei Octavian 19.05.2021

RUSU Alexandru-Gabriel 11.05.2021.

Sandu Anișoara 882692 SANDU ANIȘOARA – DA

Sandu Anișoara 884090 SANDU ANIȘOARA – DI

SERBAN Carmen Adriana 17.05.2021

SFETCU Laura Elisabeta 26.05.2021

Solomon Violeta  – Viorica 1019715 – SOLOMON VIOLETA-VIORICA – DI

Solomon Violeta  – Viorica 1019847 SOLOMON VIOLETA-VIORICA – DA

SPIRIDON Paula 17.05.2021

STANCU Bianca-Maria 13.05.2021

STOICA Alin-Bogdan d.avere 24.03.21  *  d.avere 15.06.21  *  d. interese 24.03.21  *  d.i. 15.06.21d.a. 08.10.21 * d.i. 08.10.21

STOICAN CRISTIAN STOICAN CRISTIAN – DA

STOICAN CRISTIAN STOICAN CRISTIAN – DI

STEFAN Dorina 12.05.2021

STUPARU Raluca-Mariana 12.03.2021

Sunică Marin805727_ SUNICA MARIN – DA

Sunică Marin 811803_ SUNICA MARIN – DI

Tcaciuc Adrian-Emil 994235 TCACIUC ADRIAN-EMIL – DI

Tcaciuc Adrian-Emil 994235 TCACIUC ADRIAN-EMIL – DI

TONCA Gheorghe Gigi 17.05.2021

TONI GREBLĂ 865429 – GREBLĂ TONI – DA, 1311093 GREBLĂ TONI – DA

TONI GREBLĂ 884163 – GREBLĂ TONI – DI, 1318088 GREBLĂ TONI -DI

Truchină Ioana Bianca TRUCHINA IOANA-BIANCA – DA

Truchină Ioana Bianca TRUCHINA IOANA-BIANCA – DI

TRUCHINĂ Ioana-Bianca 27.10.2021  *  declarație interese 27.10.2021

TUDOR Ionuț Claudiu 11.05.2021

Unciuleanu Laura 861147 UNCIULEANU LAURA – DI

Unciuleanu Laura 861140 UNCIULEANU LAURA – DA

UNGUREANU Ionuț-Ciprian – 2022 DA  DI, 1339057 UNGUREANU IONUȚ-CIPRIAN – DA, 1339113 UNGUREANU IONUȚ-CIPRIAN – DI

URSU Nicolae 01.11.2021  *  declarație interese 01.11.2021

Ursu Nicolae896152 URSU NICOLAE – DI

Ursu Nicolae896163 URSU NICOLAE – DA

Ursu Nicolae900451 URSU NICOLAE – DA, 895959 URSU NICOLAE – DA

Ursu Nicolae897766 URSU NICOLAE – DI, 895954 URSU NICOLAE – DI

VACARU GEORGIANA-ALEXANDRA 1065696 VACARU GEORGIANA-ALEXANDRA – DI

VACARU GEORGIANA-ALEXANDRA1037834 VACARU GEORGIANA-ALEXANDRA – DA

VACARU GEORGIANA-ALEXANDRA DA-124-Vacaru-Georgiana-Alexandra

VACARU GEORGIANA-ALEXANDRA DI-123-Vacaru-Georgiana-Alexandra

VAETUS Nicu 19.05.2021

VALUTANU Marius declarație avere 16.09.2021  *  declarație interese 16.09.2021

VASILE Oana Daniela 18.05.2021

VIGU Eduard-Iulian 12.05.2021

Vișoiu C Loredana-Constanța – VIȘOIU LOREDANA-CONSTANȚA – DI

VILCU Alexandra Ștefania 18.05.2021

VINULESCU Ana 02.06.2021

VLASE Cornelia 10.05.2021

ZADOROJNAI Adrian 11.06.2021

ZORILA Florian-Daniel declarație avere 14.09.2021  *  declarație interese 14.09.2021