Declarații de avere și interese

Sandu Anisoara – declarație de interese 16.12.2021

Sandu Anisoara – declarație de avere 16.12.2021

Constantinescu Roxana Daniela – declarație de interese 15.12.2021

Constantinescu Roxana Daniela – declarație de avere 15.12.2021

RĂDULESCU Constantin – declarație de interese 14.12.2021

RĂDULESCU Constantin – declarație de avere 14.12.2021

STOICAN Cristian – declarație de avere 09.12.2021

STOICAN Cristian – declarație de interese 09.12.2021

CHILIBAN-MARASESCU Bianca-Florica – declarație de avere 09.12.2021

CHILIBAN-MARASESCU Bianca-Florica – declarație de interese 09.12.2021

BALAU Ionuț-Ciprian declarație avere 14.09.2021 Declarație interese 14.09.2021

BUȘI Sebastian-Nicolae d. avere 19.04.2021DA 15.10.21 * DA 12.11.21 * DI 19.04.21 * DI 15.06.21DI 12.11.21

CILIGHIDRIAN George – 29.10.2021  *  declarație interese 29.10.2021

DINU Ionela-Gabriela – 08.11.2021   *  declarație interese 08.11.2021

DUMITRU-ACHIM Alexandra declarație avere 14.09.2021   *  declarație interese 14.09.2021

GHIȚĂ FLORELA-ANTONELA DA-28-Ghita (1) * DA-28-Ghita  *DA-29-GHita-1DA-97-Ghita-Florela-Antonela  * Ghita-Florela-Antonela-83-DA *Ghita-Florela-Antonela-86-DA-Rectificatoare

*DA-97-Ghita-Florela-Antonela

*DI-28-Ghita * DI-98-Ghita-Florela-Antonela

*Ghita-Florela-Antonela-83-DI

ILIESCU Adina declarație avere 07.09.2021  *  declarație interese 07.09.2021

LEPĂDAT Alexandru declarație avere 07.09.2021  *  declarație interese 07.09.2021

MATEI Alina declarație avere 14.09.2021  *  declarație interese 14.09.2021

MIHĂILESCU Silvio-Mihai declarație avere 14.09.2021  *  declarație interese 14.09.2021

OLTEANU Olteanu Rozica Mirela 08.11.2021  *  declarație interese 08.11.2021 

PINCHIS Toma declarație avere 14.09.2021  *   declarație interese 14.09.2021

RADU Denis-Alexandru 18.05.2021

RADU Maria-Alina 09.06.2021

ROMAN Florin 20.04.2021

ROSOIU Andrei Octavian 19.05.2021

RUSU Alexandru-Gabriel 11.05.2021.

SERBAN Carmen Adriana 17.05.2021

SFETCU Laura Elisabeta 26.05.2021

SPIRIDON Paula 17.05.2021

STANCU Bianca-Maria 13.05.2021

STOICA Alin-Bogdan d.avere 24.03.21  *  d.avere 15.06.21  *  d. interese 24.03.21  *  d.i. 15.06.21d.a. 08.10.21 * d.i. 08.10.21

STEFAN Dorina 12.05.2021

STUPARU Raluca-Mariana 12.03.2021

TONCA Gheorghe Gigi 17.05.2021

TRUCHINĂ Ioana-Bianca 27.10.2021  *  declarație interese 27.10.2021

TUDOR Ionuț Claudiu 11.05.2021

URSU Nicolae 01.11.2021  *  declarație interese 01.11.2021

VAETUS Nicu 19.05.2021

VALUTANU Marius declarație avere 16.09.2021  *  declarație interese 16.09.2021

VASILE Oana Daniela 18.05.2021

VIGU Eduard-Iulian 12.05.2021

VILCU Alexandra Ștefania 18.05.2021

VINULESCU Ana 02.06.2021

VLASE Cornelia 10.05.2021

ZADOROJNAI Adrian 11.06.2021

ZORILA Florian-Daniel declarație avere 14.09.2021  *  declarație interese 14.09.2021