Declarații de avere și interese

ADURIAN Cristina-Roxana – 2022 DADA RectificativăDI

AGHINITEI I. Marioara-Liliana – 2022 DA DI 

ANDRIEȘ Simona – 2022 DA * DA RectificativăDI

ARTENE Diana-Anca – 2022 DA 8.2.22 * DA 6.6.22  *  DI 8.2.22  *  DI 14.6.22

ASPRU Doina Maria – 2022 DADI

AXINIA Larisa – DA DI 

BADEA D. Jean – 2022 DADI

BALAU Ionuț-Ciprian – 2021 DA DI

BĂDOIU Georgiana – 2022 DADI

BĂRNOAIEA Claudia – 2022 DADI

BICHI I. Adriana-Olimpia – 2022 DA, DI  * DA numire DI numire

BIHOLAR Cristina-Maria – 2022 DA  *  DI  DA încetare DI încetare 

BRATU Andreea- Mihaela – 2022 DADI

BUCUR Adela – 2022 DADI

BUȘI Sebastian – Nicolae 2021 DA 19.4.21DA 15.10.21 * DA 12.11.21 * DI 19.04.21 * DI 15.06.21DI 12.11.21

CĂLIN Elena-Adriana – 2022 DA *  DI

CERBAN N. Mădălina-Georgiana – 2022 DADA * DIDI

CHILIBAN-MĂRĂȘESCU Bianca-Florica – 2021 DA DI

CILIGHIDRIAN George – 2022 DA încetare DI încetare DA DI DA DI  *** 2021 DA  *  DI

CIOLTAN Marian – 2022 DA * DI

CIOLTAN Virginia – 2022 DADI

CIOLTAN Virginia – 2022 DA DI

CIUPILAN Liliana – 2022 DA * DI

CIUREA Vlad-Ioan – 2022 DA * DI

CONSTANTINESCU Roxana Daniela: 2021 DA  DI  *  2022 DA   DI

COSTIN Maria-Valeria – 2022 DA DI DA DI

COTÎRLĂ Anca- Mihaela – 2022 DA DI

CUCLEA Florinela: 2022 DI 30.06.22 încetare

DAMIAN Daniela – 2022 DA DI   DA DI încetare

DEDIU Alexandra Ana-Maria – 2022 DA numire DI numire DA încetare DI încetare DA DI

DINU Ionela-Gabriela – 2021 DA  *  DI

DUDUȘ V. Stelian – 2022 DA DI

DUDUȘ Stelian – DA DI

DUMITRACHE Iulian – 2022 DA  DI

DUMITRACHE Iulian – DA DI

DUMITRU-ACHIM Alexandra – 2021 DA  * DI

DUMITRU Lucian-Dorin – 2022 DA DI DA Rectificativă DA DI Rectificativă DI DA DI

FELECAN Raluca – 2022 DA DI

FLORESCU Gabriela – 2022 DA DI DA DI

GHICA Anda-Gabriela – DA DI

GHIȚĂ Florela-Antonela – 2022 DA DA DI DI DA DI DI DA DA DI *** 2021 DA * DA *DADA  * DA *DA * DA * DI * DI * DI

GOJNEA Eugen – DI DA

GREBLĂ Toni – 2022 DA DA DI DI

GRIGOROVICI TOGĂNEL Iulia – 2022 DA  DI DI DA DA Rectificativă

GRIGORE Constantin – 2022 DA DI DA DI

HOLBAN V. Lăcrămioara-Viorica – 2022 DA DI

IFTEMIE-CHEȘCULESCU Adrian – 2022 DI DA

IFTEMIE-CHEȘCULESCU Elena – 2022 DI DA

ILIESCU Adina – 2021 DA 07.09.2021  *  DI 07.09.2021

IFRIM Alina – 2022 DA DI

IORDACHE Elena – 2022 DA  DI

JEREGHIE Andreea-Alexandra – DA DI

JIVAN  Silvia- Anca – 2022 DA DI

JUBLEANU Costică – 2022 DA DI

LEPĂDAT Alexandru – 2021 DA 07.09.2021  *  DI 07.09.2021

MANEA Tudorița – DI DA

MANOLACHE Ecaterina – 2022 DA  DI DI Rectificativă  DA Rectificativă DI DA

MARIN Iulia – 2022 DA  DA DI DI

MATEI Alina – 2021 DA 14.09.2021  *  DI 14.09.2021

MIHĂILESCU Silvio-Mihai – 2021 DA14.09.2021  *  DI 14.09.2021 

MOCANU Gabriela – 2022 DA  DI DA DI

NEGRU Marian – 2022 DA DI DA Rectificativă DI Rectificativă DA DI

NESTORESCU Cristina – 2022 DA numire 2.2.22 DI numire 2.2.22   DA  DI  DA numire 29.6.22 DI numire 29.6.22

NICA Mioara-Mihaela – 2022 DA DI

NICOLESCU Cornel – 2022  DA  DI

NICULAE Ileana-Mirela – 2022 DA DI

OLTEANU Rozica Mirela – 2022 DA  DI  ***  2021 DA 08.11.2021  *  DI 08.11.2021 

PANAITESCU S. Gabi-Mădălina – 2022 DI  DI DA DA

PETRESCU Aurel-Mihai – 2022  DA  DI

PINCHIS Toma – 2021 DA 14.09.2021  * DI 14.09.2021

POENARU Andreea-Magdalena – 2022 DI -aici

POP Raluca- Georgiana – 2022 DA  DI DA  DI

POSTOLACHE Adina – 2022 DA DI

RADU Denis-Alexandru – 2021 DA DI 18.05.2021

RADU Maria-Alina – 2021 DA DI 09.06.2021

RADU Mirela-Violeta – DA DI

RASTY-PETZALIS Emilia – 2022 DA  DI  DA DI

RĂDULESCU Constantin – 2021 DA DI

RĂDULESCU Constantin – 2022 DA DI * DA DI

ROMAN Florin – 2021 DA DI 20.04.2021

ROSOIU Andrei Octavian – 2021 DA DI 19.05.2021

ROȘCA Diana-Bianca – 2022 DA DI

RUSU Alexandru-Gabriel – 2021 DA DI 11.05.2021.

SAMOILĂ-LĂZĂRESCU Elena-Gabriela – 2022 DA DI

SANDU Anișoara – 2022 DA DI *** 2021 DA 16.12.2021  DI 16.12.2021

SERBAN Carmen Adriana – 2021 DA DI 17.05.2021

SFETCU Laura Elisabeta – 2021 DA DI 26.05.2021

SOLOMON Violeta-Viorica – 2022 DA  DI

SPIRIDON Paula – 2021 DA DI 17.05.2021

STANCU Bianca-Maria – 2021 DA DI 13.05.2021

STEFAN Dorina – 2021 DA DI 12.05.2021

STOICA Alin-Bogdan – 2021 DA 24.03.21  *  DA 15.06.21  *  DI 24.03.21  *  DI 15.06.21  * DA 08.10.21 * DI 08.10.21

STOICAN Cristian – 2022 DA DI *** 2021 DA DI

STUPARU Raluca-Mariana – 2021 DA DI 12.03.2021

SUNICĂ Marin – 2022 DA DI

TCACIUC Adrian-Emil – 2022 DI DI

TONCA Gheorghe Gigi – 2021 DA DI 17.05.2021

TRUCHINĂ Ioana Bianca – 2022  DA DI  *** 2021 DA 27.10.2021  *  DI 27.10.2021

TUDOR Ionuț Claudiu – 2021 DA DI 11.05.2021

UNCIULEANU Laura – 2022 DA  DI

UNGUREANU Ionuț-Ciprian – 2022 DA  DI DA  DI

URSU Nicolae – 2022  DA DA DA DI DI DI  *** 2021 DA 01.11.2021  *  DI 01.11.2021

VACARU Georgiana-Alexandra – 2022  DA DI ***  2021 DA DI

VAETUS Nicu – 2021   DA DI19.05.2021

VASILE Oana Daniela – 2021 DA DI 18.05.2021

VASILESCU Mihail – Gabriel – 2022 DA DI

VĂLUȚANU Marius – 2021 DA 16.09.2021  *  DI 16.09.2021

VIGU Eduard-Iulian – 2021 DA DI 12.05.2021

VINULESCU Ana – 2021 DA DI 02.06.2021

VIȘOIU C. Loredana-Constanța – 2022 DI

VIZITEU Mădălina – DA DI

VÎLCU Alexandra Ștefania – 2021 DA DI 18.05.2021

VLASE Cornelia – 2021 DA DI 10.05.2021

ZADOROJNAI Adrian – 2021 DA DI 11.06.2021

ZORILĂ FLorian-Daniel – 2021 DA 14.09.2021  *  DI 14.09.2021