Permise auto și înmatriculări

Informare privind restituire sume prestaţii neefectuate

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, restituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată:

 1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A, B şi C;
 2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare;
 3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial;
 4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare;
 5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii;
 6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.

Plata contravalorii permiselor de conducere se poate face

 • on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului Municipiului București,
 • în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului Sector 5, cu sediile:

Bd. Naţiunile Unite nr. 6-8,

Calea 13 Septembrie nr. 226,

 • prin mandat poștal; 

Pe documentul de plată se vor regăsi următoarele informaţii:

 • contul IBAN:  RO76TREZ705502601X009835
 • CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat,
 • codul fiscal al Instituției Prefectului Municipiului București – CUI 4267125;
 • suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. (permis de conducere – 68 ron)

Contravaloarea permisului de conducere se poate achita şi în numerar la ghișeele Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor București, la momentul depunerii documentelor.

În situația plăților efectuate prin internet banking, eliberarea documentelor se face după confirmarea încasării sumelor datorate, prin confruntarea cu extrasele de cont transmise de Trezoreria sector 5 București, în termen de 48 de ore de la data plăţii.

„Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor cetățenilor Municipiului București, care reclamă valorile mari de trafic în zonele de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, dar și pentru a da posibilitatea tuturor candidaților să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere în sectorul de domiciliu, Instituția Prefectului Municipiului București depune diligențele necesare pentru identificarea și deschiderea a 6 zone de examinare, respectiv câte una pentru fiecare sector.

Până în prezent au fost identificate 4 zone care vor deveni operaționale astfel:

Sectorul 1  – (categoriile B, B1): apelul se face în parcarea Centrului Comercial Colosseum Retail Park (Șoseaua Chitilei, nr. 284, sector 1, București);

Sectorul 3 – (categoriile B, B1, BE, C, C1, C1E, D, D1, D1E, DE): apelul se face în parcarea situată pe Șoseaua Gării Cățelu, în vecinătatea stației de metrou Pantelimon, intrarea de vis-a-vis de Complexul Sportiv Antilopa (Șoseaua Gării Cățelu, intrare parc Pantelimon, nr. 1, sector 3, București);

Sectorul 4 – 5,  (categoriile B, B1, BE, C, C1, C1E, D, D1, D1E, DE): apelul se face pe platoul din fața Gării Progresul.

Sectorul 6 – (categoriile B, B1): apelul se face în parcarea Centrului Comercial Metro Militari, (Bd. Iuliu Maniu nr. 492-514, sector 6 Bucureşti, România)).

Spațiile în care se vor susține examene pentru categoriile AM, A1, A2 și A în poligon, sunt următoarele:

 1. Poligonul din Str. Ilioara, nr. 16B, sector 3;
 2. Poligonul din Șoseaua Electronicii, nr. 48, sector 2;
 3. Poligonul din Aleea Mateloților, nr. 1, sector 1;
 4. Poligonul din Orașul Popești Leordeni, Tarlaua 1, parcela 30/1/1/16, Județul Ilfov (Poligonul Școala Teo);
 5. Poligonul din Centrul Comercial Carrefour Militari, Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Județul Ilfov, Șoseaua București-Pitești, km. 11-12 (Poligonul Moto Rider).

 

Ca un proiect pilot, s-a decis separarea zonelor de examinare de cele de pregătire practică în sectorul 1, astfel încât, traseul de examinare va fi stabilit în teritoriul delimitat, de străzile: Șoseaua Chitilei, Bulevardul Bucureștii Noi, cartierul Pajura, cu acces prin Str. Pajurei, Str. Băiculești, Șos. Străulești, Str. Coralilor, Str. Neajlovului, Str. Fabrica de Cărămidă, Bulevardul Laminorului, Bulevardul Bucureștii Noi, Str. Constantin Godeanu, pregătirea candidaților urmând a fi efectuată în afara acestui perimetru.

În funcție de concluziile rezultate din acest pilot, se va decide dacă măsura se va aplica și la nivelul celorlalte sectoare.”