Permise auto și înmatriculări

Informare privind restituire sume prestaţii neefectuate

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, restituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată:

 1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A, B şi C;
 2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare;
 3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial;
 4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare;
 5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii;
 6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.

Plata contravalorii permiselor de conducere se poate face

 • on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului Municipiului București,
 • în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului Sector 5, cu sediile:

Bd. Naţiunile Unite nr. 6-8,

Calea 13 Septembrie nr. 226,

 • prin mandat poștal; 

Pe documentul de plată se vor regăsi următoarele informaţii:

 • contul IBAN:  RO76TREZ705502601X009835
 • CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat,
 • codul fiscal al Instituției Prefectului Municipiului București – CUI 4267125;
 • suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. (permis de conducere – 89 ron)

Contravaloarea permisului de conducere se poate achita şi în numerar la ghișeele Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor București, la momentul depunerii documentelor.

În situația plăților efectuate prin internet banking, eliberarea documentelor se face după confirmarea încasării sumelor datorate, prin confruntarea cu extrasele de cont transmise de Trezoreria sector 5 București, în termen de 48 de ore de la data plăţii.