Permise auto și înmatriculări

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, restituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată: 
1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A,B,si C;
2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare; 
3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial; 
4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare; 
5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii; 
6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.
Plata contravalorii permiselor de condcuere se poate face on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului Municipiului București,  
sau 
în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului Sector 5, cu sediile în: Bd. Naţiunile Unite nr. 6-8, Calea 13 Septembrie nr. 226,
 – la ghișeele Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor București
 – prin mandat poștal.
 astfel: 
– contravaloarea permiselor de conducere (68 lei), în contul IBAN:  RO76TREZ705502601X009835
 Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: 
– CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, 
– contul IBAN (conturile indicate mai sus, în funcție de serviciul solicitat), 
– codul fiscal al Instituției Prefectului Municipiului București – CUI 4267125, 
– suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata. 
PS. În situația plăților efectuate prin internet banking, eliberarea documentelor se face după confirmarea încasării sumelor datorate, prin confruntarea cu extrasele de cont transmise de Trezoreria sector 5 București.