Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule

CUPRINS:

 1. Informații generale
 2. PROGRAM DE LUCRU –2__PROGRAM-DE-LUCRU
 3. Informații plăți –Informatii plati
 4. BON DE ORDINE-4__BON-DE-ORDINE-SAU-PROGRAMARE-ONLINE
 5. Informații permise de conducere românești
 6. Preschimbare permise conducere străine
 7. Informații generale examinări
 8. Informații înmatriculări
 9. Informații radierea vehiculelor
 10. Informații autorizații provizorii și numere de probă
 11. Informații păstrarea combinației numărului de înmatriculare și duplicate
 12. Audiențe

 

1. INFORMAȚII GENERALE

Informațiile cu privire la datele personale, stadiul soluționării cererilor privind eliberarea/preschimbarea permiselor de conducere sau emiterea certificatelor de înmatriculare nu pot fi obținute telefonic.

Pentru a afla stadiul soluționării cererilor depuse pentru permise de conducere ori emiterea certificatelor de înmatriculare vă rugăm să accesați pagina de internet www.drpciv.ro –  secțiunea Servicii online.

Pentru alte solicitări legate de activitatea serviciului – informații de interes public, furnizare de date personale, adeverințe, petiții, reclamații, sesizări, etc.  –  vă rugăm să vă adresați cu o cerere prin  intermediul adreselor de e-mail:

Permise.bucuresti@mai.gov.ro  – pentru permise de conducere românești, străine sau examinări în vederea obținerii permisului de conducere,  programări traseu, adeverințe, date din evidenta permiselor de conducere, informații de interes public ori petiții din domeniul de competență;

Inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro  – pentru înmatriculări, radieri, duplicate certificate de înmatriculare sau plăcuțe cu numărul de înmatriculare,  preschimbări certificate înmatriculare, adeverințe cu date din evidența vehiculelor rutiere, informații de interes public ori petiții din domeniul de competență;

Pentru operativitate avem rugămintea depunerii unei singure cereri pe adresa de e-mail care are legătură cu solicitarea. Vă mulțumim!


 2. PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL SPCRPCIV BUCUREȘTI

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

SPCRPCIV BUCUREȘTI

GHIȘEE  ÎNMATRICULĂRI vehicule  și  PERMISE de conducere ROMÂNEȘTI

 

LUNI                                   

MARŢI                         7:30 – 16:00

JOI        

 

MIERCURI                  7:30 – 18:30

VINERI                        7:30 – 13:30

 

BIROU preschimbări  PERMISE de conducere  STRĂINE

 

LUNI                                   

MARŢI                         7:30 – 16:00

JOI        

 

MIERCURI                  10:00 – 18:30

 

VINERI                                   7:30 – 13:30

 

SĂLILE DE EXAMINARE TEORETICĂ pentru obținerea permisului de conducere

LUNI                                   

MARŢI                         7:30 – 16:00*

JOI        

*Ultimul candidat va avea acces în sală la ora 15:30

 

MIERCURI                  7:30 – 18:30*

*Ultimul candidat va avea acces în sală la ora 18:00

 

VINERI                        7:30 – 13:30*

*Ultimul candidat va avea acces în sală la ora 13:00

 

 

 

 

 


3. INFORMAȚII PLĂȚI

Taxele aferente operaţiunilor desfăşurate la ghişeele serviciului sunt următoarele:

 • CONTRAVALOARE PERMIS DE CONDUCERE – 89 LEI
 • CONTRAVALOARE CERTIFICAT ÎNMATRICULARE – 49 LEI
 • CONTRAVALOARE AUTORIZAŢIE PROVIZORIE – 13 LEI
 • CONTRAVALOARE PERECHE PLĂCUŢE tip A – 40 LEI
 • Plăcuţele de tip A au dimensiunile 110-520 mm şi sunt folosite pentru majoritatea autovehiculelor (descrise ca fiind dreptunghiulare)
 • CONTRAVALOARE DUPLICAT PLĂCUŢĂ tip A – 20 LEI
 • CONTRAVALOARE PLĂCUŢĂ tip B  (remorcă) – 23 lei
 • Plăcuţele tip B au dimensiunile 200-340 mm (descrise ca pătrate) şi sunt folosite de regulă la partea din spate a remorcilor sau a vehiculelor de tip 4 x 4, dacă au un astfel de spațiu prevăzut din construcție;
 • CONTRAVALOARE PLĂCUȚĂ tip C (motociclete)  – 17 lei
 • Plăcutele tip C au dimensiunile 130-240 mm și sunt folosite numai pentru motociclete, motocicluri.
 • CONTRAVALOAREA UNEI COMBINAȚII PREFERENȚIALE  – 45 lei
 • Reprezintă atribuirea unui număr preferențial, a unei combinații alese de solicitant la care se adaugă și valoarea plăcilor cu numărul de înmatriculare (tip A, B, sau C)
 • OPERAȚIUNEA PĂSTRARE NUMĂR – 30 lei
 • Pentru operațiunile de  păstrare combinație număr înmatriculare consultați secțiunea păstrare combinație număr înmatriculare

Taxele pentru operațiunile efectuate la ghișeele SPCRPCIV BUCUREȘTI  desfășurate se pot plăti după cum urmează:

 • În contul: BCR, CEC BANK, Rețeaua de stații Self Pay situate în supermarket-uri, magazine de proximitate etc.

Metodele de plată ale taxelor sunt următoarele:

 • Virament
 • Mijloace de plată online
 • Sistemul național de plată online (SNEP) – ghișeul.ro
 • Mandat poștal
 • Alte mijloace de plată prevăzute de lege

Precizăm că toate plățile trebuie efectuate înainte de prezentarea la ghiseu, cu excepția celor care pot fi efectuate și numerar la ghișeele de lucru cu publicul, astfel:

 • Contravaloarea plăcuțelor de înmatriculare
 • Contravaloarea păstrării combinației numărului de înmatriculare deținut
 • Contravaloarea numerelor preferențiale

Taxele achitate eronat ori achitate și neutilizate vor putea fi restituite de către DGPCI (fost DRPCIV) pe baza unei cereri de restituire. Pentru informații despre procedură și formularul de cerere vă rugăm să accesați pagina de internet www.drpciv.ro  – secțiunea taxe și formulare – întrebări frecvente: https://www.drpciv.ro/faq/taxe

Informații despre tipul de taxe, valoarea acestora și modalitățile de plată le puteți găsi accesând link: www.drpciv.ro – secțiunea taxe și formulare – întrebări frecvente: https://www.drpciv.ro/faq/taxe


4. BON DE ORDINE SAU PROGRAMARE ONLINE

La SPCRPCIV BUCUREȘTI se pot depune cereri pe baza programărilor online pentru majoritatea operațiunilor. Dacă optați pentru depunerea documentelor pe baza de bon de ordine, timpul de răspuns la preluarea solicitării variază în funcție de numărul solicitărilor pe unitatea de timp.

 • Pentru programare online vă rugăm accesați:

Site-ul Instituția Prefectului Municipiul București: https://b.prefectura.mai.gov.ro/permise-auto-si-inmatriculari/ secțiunea programare online

sau

Site-ul Direcția generală permise de conducere și înmatriculări: https://www.drpciv.ro/drpciv-booking/activities/40

 • PRECIZĂRI PRIVIND PROGRAMĂRILE ONLINE

Informații despre modalitatea de programare găsiți pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Municipiul București, la secțiunea https://b.prefectura.mai.gov.ro/permise-auto-si-inmatriculari/ .

De asemenea, puteți accesa site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, la secțiunea: https://www.drpciv.ro/drpciv-booking/

Pentru programarea online trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

 • Programarea online este un serviciu gratuit pus la dispoziția persoanelor fizice și juridice prin aplicația gestionată de către DGPCI, pentru a facilita depunerea documentelor în cel mai scurt timp, la data și ora selectate de către solicitant și care se regăsesc pe confirmarea de programare;
 • Vehiculul pentru care se depune cererea se identifică pe baza seriei de șasiu, iar aceeași serie de șasiu trebuie să se regăsească și în solicitarea de programare;
 • Pentru persoanele fizice, programarea online se va face pe numele proprietarului, iar pentru persoanele juridice pe denumirea societății; 
 • La prezentarea la sediul serviciului, vă rugăm să aveți asupra dvs. în format letric sau electronic – pe orice dispozitiv – e-mailul de confirmare; Recomandăm ca programarea online să fie efectuată de pe adrese de e-mail personale sau ale societăților pentru care se realizează operațiunile solicitate, pentru asigurarea primirii confirmărilor și/sau valorificarea posibilității de anulare a programărilor eronate; 
 • Programările neconfirmate și care nu cuprind toate informațiile corecte referitoare la vehiculul nu pot fi onorate;
 • Vă rugăm să manifestați atenție cu privire la precizările de mai sus, precum și cu privire la județul unde doriți programarea; recomandăm alegerea acestuia din listă, nu de pe hartă; programările efectuate eronat, la alte județe, nu pot fi onorate.

Pentru soluţionarea cu operativitate a cererilor la ghişeele serviciului şi evitarea pierderii timpului prin formarea rândurilor de aşteptare, vă recomandăm utilizarea aplicaţiei de programare online. Aceasta vă permite prezentarea la data şi ora stabilite şi confirmate, precum şi parcurgerea formalităţilor în maximum 10 minute de la prezentarea la ghişeu.

Pentru a fi siguri că deţineţi toate documentele necesare soluţionării cererii dvs., vă rugăm să accesaţi lista documentelor necesare fiecărei operaţiuni, disponibilă pe site-ul DGPCI, https://drpciv.ro/, la secţiunea Documente şi formulare.

Programările online pot fi efectuate pentru următoarele tipuri de solicitări:

Pentru Serviciul Regim Permise de Conducere și Examinări:

 • preschimbare permis românesc;
 • duplicat permis de conducere românesc;
 • înregistrare dosar examen.

Pentru Serviciul Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere:

 • autorizaţii provizorii pentru persoane fizice și juridice;
 • înmatriculări persoane fizice şi juridice,
 • transcrieri persoane fizice şi juridice;
 • radieri/duplicate certificate de înmatriculare.

 NU SE FAC PROGRAMĂRI ONLINE PENTRU:

 • preschimbări permise străine;
 • programare/ reprogramare traseu;
 • eliberări permise de conducere la ghișeu;
 • eliberări certificate de înmatriculare şi plăci;
 • înmatriculări/transcrieri/radieri pentru dealeri și societăţi de leasing;
 • duplicat plăcuța înmatriculare;
 • soluționare rebuturi certificate;
 • păstrare combinație număr înmatriculare;
 • numere de probă.

Atenție!

Cererile individuale de ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR DE CIRCULAȚIE PROVIZORIE  se depun în cadrul SPCRPCIV București exclusiv în baza unei programări online*.

*Pentru situații deosebite, justificate cu documente, se pot depune cereri de eliberare autorizații provizorii și fără programare online, numai la ghișeele de relații cu publicul, care se vor soluționa după analizarea motivelor și a documentelor justificative depuse (cazuri medicale, deces etc.).

Pentru programarea online, vă informăm că puteţi accesa site-ul INSTITUȚIEI PREFECTULUI – MUNICIPIUL BUCUREȘTI, secţiunea IPMB – servicii publice – programări online 

sau 

site-ul DIRECȚIEI GENERALE PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULĂRI, secţiunea DGPCI – programări online

Dacă vă aflaţi în sediul serviciului şi optaţi pentru o programare online, aceasta poate fi făcută şi cu sprijinul colegilor noștri de la Compartimentul de relaţii cu publicul, care îşi desfăşoară activitatea la ghișeele 32 – 35, nu mai devreme de ziua următoare celei în care se face programarea.


5. INFORMAȚII PERMISE DE CONDUCERE ROMÂNEȘTI 

 • Informații generale

Permisele de conducere românești expirate sau care urmează să expire se pot preschimba prin depunerea la oricare serviciu public de profil din țară a unei cereri însoțită de următoarele documente: permisul de conducere deținut anterior, dovada de plată a contravalorii permisului de conducere, actul de identitate a titularului, fișa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, întocmită pentru categoria de permis de conducere pentru care se solicită preschimbarea.

Lista unităților medicale autorizate o puteți consulta pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro  – secțiunea Noutăți

Pentru obținerea duplicatelor nu mai este necesară prezentarea fișei medicale. Duplicatul permisului de conducere se emite pentru perioada de valabilitate a celui deținut anterior.

Cererea se emite din sistem de către lucrătorul Serviciului  la momentul prezentării dvs. la ghiseu.

Dacă cererea se depune cu procură specială,  alături de actele menționate se va depune în original un exemplar al procurii speciale de împuternicire, dată de titular în fata unui notar public.

Nu se preschimbă permisele de conducere în cazul modificării adresei de domiciliu a titularului cetățean român cu domiciliul în România.

 • Informații PRESCHIMBARE permise de conducere românești

Permisele de conducere românești expirate sau care urmează să expire se pot preschimba prin depunerea la oricare serviciu public de profil din țară a unei cereri însoțită de următoarele documente:

 • permisul de conducere deținut anterior;
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere;
 • actul de identitate a titularului, aflat în termen de valabilitate;
 • fișa medicală emisă de o unitate medicală autorizată, întocmită pentru categoria de permis de conducere pentru care se solicită preschimbarea.

Cererea se emite din sistem de către lucrătorul de la ghiseu la momentul prezentării.

Dacă cererea se depune cu procură specială, alături de actele menționate se va depune în original un exemplar al procurii speciale de împuternicire, dată de titular în fața unui notar public.

 • Informaţii OBŢINERE DUPLICAT permis de conducere românesc

Se pot solicita duplicate ale permisului de conducere, înainte de expirarea valabilității administrative  când permisul de conducere anterior se regăsește în unul din următoarele cazuri:

 • A fost pierdut
 • A fost furat
 • Este deteriorat
 • S-a produs schimbarea numelui titularului

Documentele necesare obținerii duplicatului sunt:

 • permisul de conducere deținut anterior, când permisul de conducere este deteriorat sau s-a produs schimbarea numelui titularului;
 • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere,
 • actul de identitate al titularului;
 • în cazul în care permisul de conducere a fost furat se va prezenta dovada declarării furtului emisă de unitatea de poliție;
 • în cazul în care permisul de conducere este pierdut se va depune o declarație cu privire la acest aspect;

Duplicatul se eliberează pe perioada de valabilitate a permisului de conducere deținut anterior.

Dacă se dorește obținerea unei noi valabilități administrative se va depune și fișa medicală emisă de o autoritate medicală autorizată.

Cererea pentru obținerea duplicatului de depune personal de titular la orice serviciu public specializat.

Cererea și documentele necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după 01 ianuarie 2009 se poate depune și prin corespondență, pe adresa poștală a serviciului public de specialitate unde a fost eliberat permisul de conducere anterior. Permisul de conducere se ridică personal de titular la sediul serviciului pe baza actului de identitate.

Cererea și documentele necesare pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere emis după 01 ianuarie 2009 se poate depune și prin poștă electronică a serviciului public de specialitate unde a fost eliberat permisul de conducere anterior. Pentru Serviciul București adresa de e-mail este: permise.bucuresti@mai.gov.ro

Permisul de conducere se ridică personal de titular la sediul serviciului pe baza actului de identitate și prin depunerea în original a documentelor transmise electronic.

 • Informaţii privind PRESCHIMBAREA PERMISULUI de conducere când titularul CETĂȚEAN ROMÂN SE AFLĂ TEMPORAR ÎN STRĂINATATE

În cazul cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România aflați temporar în străinătate cererea se poate depune și prin mandatar.

Acesta trebuie să prezinte o procură specială de împuternicire autentificată la notar sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În cazul în care procura se dă la notar public străin va trebui să îndeplinească cerințele de supralegalizare sau să aibă aplicată apostila conform Convenției de la Haga cu privire la suprimarea cerințelor supralegalizării, în condițiile OMAI 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului.

Mandatarul va depune următoarele documente:

 • cerere, completata citeț, cu majuscule, semnata de titular în fata funcționarului consular, cererea urmând să fie confirmată prin semnătură și ștampilă de către acesta;
 • două fotografii color de dată recentă, 35×38,5mm, din care una se va aplica pe cerere în spațiul din coltul dreapta sus, anume destinat și va avea aplicat timbrul sec al misiunii diplomatice,
 • dovada plații contravalorii permisului,
 • permisul de conducere deținut anterior, sau declarația cu privire la motivul pentru care acesta nu se mai află în posesia titularului (pierdere, furt) – declarația se înscrie pe cerere în spațiul anume destinat;
 • În cazul cetațenilor români, actul de identitate în copie certificată de misiunea diplomatică, de unde rezultă domiciliul și/sau reședința din România a titularului;
 • În cazul cetățenilor străini, se va prezenta cartea de rezidență, permisul de ședere, certificatul de înregistrare, însoțite de pașaport turistic, diplomatic sau de serviciu;
 • Documentul emis de o autoritate medicală de unde să rezulte că titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca vehicule din categoria pentru care solicita preschimbarea permisului de conducere.

Acest document trebuie să îndeplineasca cerințele de supralegalizare sau cele ale Convenției de la Haga și se prezintă în original, însoțit de o traducere legalizata de funcționarul consular doar cand se solicita un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă.

Condițiile pe care trebuie să le respecte fotografiile anexate sunt următoarele:

 • sa fie de dată recentă
 • să reprezinte fizionomia actuală a titularului
 • sa fie realizate din față pe fond clar, alb, să permită identificarea conturului capului
 • titularul să nu aibă capul acoperit sau ochii închiși, iar expresia feței să fie neutră
 • dacă titularul are capul acoperit din motive religioase fața acestuia trebuie să fie vizibila clar, fără umbre de la baza bărbiei până la frunte
 • dacă titularul poartă ochelari lentilele trebuie să nu fie colorate, să nu reflecte lumina, să nu provoace umbre și să nu acopere sau să ascundă porțiuni ale ochilor

6. PRESCHIMBARE PERMISE CONDUCERE STRĂINE

Pentru preschimbarea permisului de conducere străin, solicitantul depune personal la Serviciul public de specialitate de pe raza județului unde are domiciliul sau reședința următoarele documente:

 • Permisul de conducere național eliberat de autoritățile din statul emitent însoțit, după caz, de traducerea în limba română a acestuia;
  • Pentru preschimbarea permiselor de conducere străine va informam ca actul normativ care reglementează această activitate este OMAI nr. 163/2011.
  • Având în vedere situațiile diferite pentru fiecare stat în parte vă rugăm să consultați actul normativ indicat și anexele pentru a identifica tipul documentelor pe care trebuie sa le prezentați.
 • Documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere când acesta a fost eliberat de statele membre UE;
  • Dacă documentul care atestă situația de mai sus nu este în limba română, se va depune și o traducere legalizată a acestuia;
 • Actul de identitate al solicitantului precum și documentele care fac dovada domiciliului sau reședinței în România, după caz;
 • Cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule;
 • Dacă se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare va cuprinde și documentul emis de o unitate de asistență medicală autorizată din care să rezulte că titularul este apt pentru conducerea vehiculelor din categoria celor menționate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare;
  • Lista unităților medicale autorizate o puteți consulta pe site-ul Ministerului Sănătății ms.ro – secțiunea Noutăți
 • Dovada achitării contravalorii permisului de conducere;
  • Pentru informații despre plăți, vă rugăm consultați secțiunea dedicată.

Totodată vă comunicăm  că puteți solicita informații suplimentare în funcție de țara emitentă a permisului de conducere pe care îl preschimbați, prin transmiterea unei cereri pe e-mail, în referire la informații de interes public,  la următoarea adresă permise.bucuresti@mai.gov.ro


7. INFORMAȚII GENERALE EXAMINĂRI

Vă informăm că examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se desfășoară la sediul SPCRPCIV BUCUREȘTI din Șoseaua Pipera nr. 49, sector 2.

Pentru examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere fiecare candidat trebuie să înregistreze dosarul la unul din ghișeele serviciului, pe bază de bon de ordine sau programare online. După înregistrarea dosarului se poate prezenta la examen la sala de examinare teoretică începând cu aceeași zi.

După promovarea examinării teoretice candidatul se poate programa la examen prin intermediul platformei informatice care afișează locurile disponibile, prin intermediul școlii de șoferi absolvite sau cu sprijinul lucrătorilor de la ghișeele serviciului.

În cazul în care candidatul a fost declarat respins la proba teoretică acesta poate susține un nou examen teoretic cel mai devreme în a 16 zi calendaristică de la susținerea celui anterior. În acest caz candidatul se prezintă direct la sala de examinare teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

Examenele  teoretic și practic pentru obținerea permisului de conducere se pot susține în termen de un an de la data absolvirii scolii de șoferi.

Candidatul trebuie să aibă în atenție următoarele:

 • Documentele din dosar să fie valabile la data înregistrării dosarului (cazier, fișă medicală, act identitate, viză de flotant) precum și la data susținerii probelor teoretică și practică;
 • În cazul adăugării de categorii, permisul de conducere trebuie să fie valabil la data susținerii probelor;
 • Se interzice prezentarea la examen cu mijloace informatice de comunicare (telefoane mobile, camere video, căști);

Activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere este reglementată de acte normative speciale și de Ordinul Prefectului privind examinarea pentru obținerea permisului de conducere, pe care îl găsiți afișat pe site-ul Instituției Prefectului Municipiului București.


8. INFORMAȚII ÎNMATRICULĂRI

 1. Informații generale înmatricularea vehiculelor

Pentru soluționarea cererilor privind operațiunile de înmatriculare a vehiculelor proprietarul trebuie să se adreseze cu o cerere serviciului public de profil de la locul unde are domiciliul, pentru persoane fizice, sediul pentru persoane juridice ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.

Operațiunile privind înmatricularea vehiculelor, radierea sau obținerea autorizațiilor provizorii de circulație sunt reglementate de Ordinul Ministrului de Interne nr. 1501/2006.

În cazul schimbării unor date din certificatul de înmatriculare titularii sunt obligați să solicite autorității emitente  eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.

În cazul pierderii, furtului sau deteriorării plăcuțelor cu numărul de înmatriculare titularul este obligat să solicite duplicate al acestora în termen de 30 de zile de la data la care a survenit situația.

Proprietarii de vehicule supuse înmatriculării au obligația înmatriculării acestora înaintea punerii în circulație, precum și radierea lor în cazurile prevăzute de lege. Transcrierea vehiculelor de la un proprietar cetățean român la alt proprietar cetățean român nu implică efectuarea operațiunii de radiere.

Pentru a afla documentele necesare pentru diferite tipuri de înmatriculări a vehiculelor  vă rugăm să urmăriți mesajele de mai jos:

 1. Informaţii privind înmatricularea unui vehicul nou indigen

Pentru înmatricularea unui vehicul nou achiziționat din România se vor depune următoarele documente:

 • Cererea solicitantului
 • Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității locale unde proprietarul își are domiciliul, sediul ori reședința, după caz;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original;
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate al titularului, (având aplicată viza organului fiscal ) în original și copie;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original;
 • Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate al acesteia, pe numele actualului proprietar;
 • Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare și a plăcilor cu numărul de înmatriculare.

Cererea se poate depune personal de către proprietar sau cu procură specială notarială în care să fie specificată seria de șasiu a autovehiculelor ce urmează a fi înmatriculate.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele de mai sus se vor depune în copie, documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Alte informații privind documentele necesare înmatriculării unui vehicul pot fi obținute accesând pagina de internet a DGPCI, www.drpciv.ro, secțiunea https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/inmatriculari

 1. Informaţii privind înmatricularea unui vehicul nou importat

Înmatricularea unui vehicul nou importat se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:

 • cererea solicitantului
 • dovada înregistrării în evidența organului fiscal al autorității publice locale în a cărei rază de competență proprietarul își are domiciliul, sediul, ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate
 • cartea de identitate a vehiculului, în original
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie, având aplicată viza organului fiscal competent;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;
 • dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare; și plăcuțelor cu numărul de înmatriculare

În cazul cazul depunerii documentelor de către o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA, pe lângă documentele mai sus menționate, aceasta trebuie să depună, formularul «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport»,

Alte informații privind documentele necesare înmatriculării unui vehicul pot fi obținute accesând site-ul www.drpciv.ro, secțiunea https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/inmatriculari

 1. Informaţii privind înmatricularea unui vehicul uzat importat

Înmatricularea unui vehicul uzat importat se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:

 • cererea solicitantului
 • dovada înregistrării în evidența organului fiscal al autorității publice locale în a cărei rază de competență proprietarul își are domiciliul, sediul, ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate
 • cartea de identitate a vehiculului, în original
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie, având aplicată viza organului fiscal competent;
 • actul de identitate al solicitantului, în original
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia,
 • certificatul de autenticitate al vehiculului
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele actualului proprietar;
 • dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare; și plăcuțelor cu numărul de înmatriculare
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

În cazul cazul depunerii documentelor de către o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA, pe lângă documentele mai sus menționate, aceasta trebuie să depună, formularul «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport»,

Alte informații privind documentele necesare înmatriculării unui vehicul pot fi obținute accesând site-ul www.drpciv.ro, secțiunea https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/inmatriculari

 1. Informaţii privind înmatricularea unui vehicul uzat indigen – transcriere – 

În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:

 • cererea solicitantului
 • dovada înregistrării în evidențele organelor fiscale ale autorităților administrației publice locale în a căror rază de competență noul proprietar își are domiciliul, sediul, ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;
 • cartea de identitate a vehiculului, în original
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie, având aplicată viza organului fiscal competent;
 • actul de identitate al solicitantului, în original
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele actualului proprietar;
 • certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare și, după caz, plăcuțele a căror combinație a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant,
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare,

În cazul cazul depunerii documentelor de către o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Alte informații privind documentele necesare înmatriculării unui vehicul pot fi obținute accesând site-ul www.drpciv.ro, secțiunea https://www.drpciv.ro/documents-and-forms/inmatriculari


9. INFORMAȚII RADIEREA VEHICULELOR

Radierea din circulație a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, la cererea proprietarului sau a moștenitorilor legali, în următoarele cazuri:

 • Când proprietarul face dovada depunerii vehiculului într-un spațiu adecvat
 • Când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate, în vederea dezmembrării
 • La scoaterea definitivă din România a vehiculului
 • La declararea furtului vehiculului

La depunerea cererii de radiere se vor depune și următoarele documente în funcție de tipul cererii:

 • Certificatul de înmatriculare sau declarația cu privire la motivul lipsei acestuia; (declarația de pierdere sau dovada declarării furtului la organele de poliție competente)
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare,
 • Cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),
 • Certificatului de atestare fiscală,
 • Documentul care atestă situația vehiculului pentru care se solicită radierea din circulație;
 • Certificatul de moștenitor după caz.

Nu se solicită radierea în cazul transcrierii vehiculului pe numele noului proprietar cetățean român, dacă vehiculul a fost anterior înmatriculat în România.

În cazul cazul depunerii documentelor de către o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Informaţii despre radierea vehiculului dezmembrat sau predat unei unitati specializate cand cererea e depusa de operatorul economic

Operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național ”RABLA”, va fi efectuată din oficiu, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

După efectuarea radierii,  operatorul economic și/sau solicitantul vor primi prin e-mail sau poștă dovada efectuării radierii, la adresa/adresele de e-mail comunicate în solicitare.

Daca optați pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare trebuie sa faceți această operațiune înaintea celei de radiere, altfel combinația numărului de înmatriculare deținut devine disponibilă.

Cererea privind păstrarea combinației se poate depune la operatorul economic odată cu solicitarea de radiere, însoțită de chitanța de plată a contravalorii prestației (30 ron).

Pentru informații despre operațiunea de păstrare a combinației numărului de înmatriculare deținut consultați secțiunea dedicată.

Informaţii despre radierea vehiculului declarat furat

Pentru radierea unui vehicul ca urmare a declarării furtului acestuia este necesar să prezentați următoarele documente:

 • certificatul de înmatriculare;
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare, după caz;
 • cartea de identitate a vehiculului, dacă este menționată în certificatul de înmatriculare;
 • dovada declarării furtului vehiculului, respectiv documentul emis de autoritatea publică din ţară sau străinătate unde a fost declarat furtul vehiculului; dacă documentul este emis într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestuia.
 • certificatul de atestare fiscală;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • actul de identitate al proprietarului;

De asemenea, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul, este necesară o procură specială autentificată de notarul public.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Informaţii despre radierea vehiculului mai vechi de 30 de ani

Radierea din circulație a vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani,  se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, la cererea proprietarului care va depune o declarație pe propria răspundere de unde să rezulte că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

Declarația se va completa de către titularul înmatriculării ori de moștenitorii legali ai acestuia. 

În cazul cazul depunerii documentelor de către o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică. 

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal, acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Informaţii despre radierea vehiculului scos definitiv din România

În cazul în care vehiculul a fost scos definitiv din România, proprietarului îi revine obligația de a solicita radierea din circulație a acestui vehicul depunând cererea la serviciul public de specialitate unde vehiculul a fost înmatriculat.

Documentele necesare efectuării acestei operațiuni sunt următoarele:

 • Cerere tip pentru radiere;
 • Certificat de înmatriculare în original;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original;
 • Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Copie a documentului de înmatriculare emis de autoritățile străine, respectiv documentul care face dovada scoaterii definitive a vehiculului din România;
 • Document de identitate proprietar;
 • Trei exemplare completate ale certificatului de radiere.

Dacă a fost reținută cartea de identitate a vehiculului la înmatriculare de către autoritățile străine, este necesar să solicitați Registrului Auto Român anularea acesteia, anterior solicitării radierii vehiculului sau să prezentați o adeverință emisă de autoritățile de înmatriculare din țara de destinație a vehiculului din care să rezulte predarea documentelor și plăcilor de înmatriculare emise de autoritățile române.

Precizăm faptul că până în prezent, nu a devenit operațională procedura de primire a cererilor online sau prin poștă, astfel încât documentele se depun la ghișeele serviciului nostru.

De asemenea, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul, este necesară o procură specială autentificată de notarul public.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Prin excepție, radierea acestor vehiculele poate fi efectuată și din oficiu, numai în baza notificării primite de la autoritățile competente, care atesta faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

Informaţii despre radierea vehiculului dezmembrat sau predat unei unități specializate

Pentru radierea unui vehicul ca urmare a dezmembrării, este necesar să prezentați următoarele documente:

 • certificatul de înmatriculare;
 • plăcuțele cu numărul de înmatriculare, după caz;
 • cartea de identitate a vehiculului, dacă este menționată în certificatul de înmatriculare;
 • certificatul de distrugere;
 • certificatul de atestare fiscală;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • actul de identitate al proprietarului.

De asemenea, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul, este necesară o procură specială autentificată de notarul public.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Prin excepţie operațiunea de radiere din circulație a unui vehicul uzat, participant în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național ”RABLA”, va fi efectuată din oficiu, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea acestuia, în baza transmiterii către această instituție a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.  Vezi sectiunea dedicata.

Alte informații privind documentele necesare radierii unui vehicul pot fi obținute accesând site-ul www.drpciv.ro, secțiunea documente și formulare.

Daca informaţiile solicitate nu se regăsesc în secţiunile existente, puteţi sa le solicitaţi în scris pe adresa de e-mail inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro în referire la informațiile de interes public. Avem rugămintea transmiterii unei singure solicitări pentru a asigura soluționarea acesteia în timp util.


10. INFORMAȚII AUTORIZAȚII PROVIZORII ȘI NUMERE DE PROBĂ

Până la înmatriculare, proprietarii pot solicita serviciilor publice de profil competente teritorial, autorizarea provizorie a vehiculelor.

Autorizația de circulație provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăși 90 de zile, vehiculelor care nu au mai fost înmatriculate în România.

Autorizația de circulație provizorie se acordă pe perioada de valabilitate a asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule încheiată pe numele proprietarului.

Autorizația de circulație provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Pentru obținerea informațiilor referitoare la componența dosarelor de autorizare pentru probe a vehiculelor vă rugăm să vă adresați lucrătorilor serviciului direct la ghiseul de relații cu publicul sau în scris la adresa de e-mail inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro

Informaţii autorizarea provizorie a vehiculelor

Autorizația de circulație provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăși 90 de zile. Valabilitatea autorizației de circulație provizorie nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Autorizația de circulație provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Autorizația de circulație provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente

 • cererea solicitantului,
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu
 • dovada plății contravalorii autorizației de circulație provizorie
 • copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele de proveniență străină pentru care se solicită autorizarea de circulație provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depășesc 30 de zile

În cazul cazul depunerii documentelor de către o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele mai sus menționate, este necesară depunerea documentelor care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.

Dacă cererea pentru persoanele juridice se depune cu delegație aceasta va fi dată de reprezentantul legal iar delegatul va prezenta actul de identitate în original.  Dacă cererea se depune de reprezentantul legal,  acesta va face dovada calității sale cu documentele menționate anterior.

Prin excepție, în cazul absenței documentelor de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat,  serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent va autoriza provizoriu circulația unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat, pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Informaţii privind eliberarea autorizațiilor provizorii în alb

Autorizațiile de circulație provizorie pot fi eliberate în alb societăților abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăților de leasing care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum mediu de vânzări de cel puțin 5 vehicule într-un interval de o lună.

Eliberarea autorizațiilor provizorii către acestea se face pe baza unui dosar întocmit în condițiile Ordinului MAI nr. 1501/2006 și pentru depunerea acestuia vă rugăm să luați legătura cu lucrătorii serviciului la ghiseul de relații cu publicul sau prin e-mail la adresa inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro

Autorizația de circulație provizorie astfel obținută dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Informații privind numerele de probă

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, autorizează pentru probe vehiculele care:

 • fac obiectul unor activități de testare în vederea omologării, precum și cele incomplete care efectuează deplasări de la producători la operatorii economici care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective;
 • se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum de vânzări de cel puțin 60 de vehicule în ultimele 6 luni.

Autorizația de circulație pentru probe este valabilă un an de la data emiterii și se eliberează persoanei juridice, proprietar al vehiculelor, sau, după caz, persoanei juridice autorizate să efectueze activități de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate acestora, mandatată de către producător, la solicitarea acesteia, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în a cărui rază de competență aceasta își are sediul.

Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul vehiculelor care fac obiectul unor activități de testare în vederea omologării, și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București, în raza căruia solicitantul își are sediul, pentru cazul vehiculelor care se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți.

Alte informații privind documentele necesare autorizării provizorii a unui vehicul pot fi obținute accesând site-ul www.drpciv.ro, secțiunea documente și formulare.


11. INFORMAȚII PĂSTRAREA COMBINAȚIEI NUMĂRULUI DE ÎNMATRICULARE ȘI DUPLICATE

Operațiunea de păstrare a numărului de înmatriculare poate fi solicitată la sediul Serviciului  din Șos. Pipera nr. 49, sector 2, București sau transmisă prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail inmatriculari.bucuresti@mai.gov.ro

Păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorităţii care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidenţele autorităţii competente se face în baza depunerii următoarelor documente:

 • cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
 • actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice, în original şi în copie;
 • dovada achitării tarifului de păstrare a combinaţiei numărului de înmatriculare.

Plata pentru păstrare a numărului de înmatriculare se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal. Pentru plata electronică vă rugăm consultați secțiunea de dedicată informații despre plăți.

Plata poate fi făcută și numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor, în cazul în care doriți să vă prezentați la sediul serviciului nostru.

Precizăm faptul că valabilitatea păstrării combinației numărului de înmatriculare este de un an de la data efectuării operațiunii, cu posibilitatea de prelungire consecutivă pe o perioadă de până la trei ani, responsabilitatea asigurării continuității păstrării combinației revenind solicitantului.

Această operațiune se poate realiza fără o programare prealabilă, la oricare dintre ghișeele de preluare documente din cadrul serviciului nostru, în timpul programului de lucru.

Dacă transmiteți cererea de prelungire a păstrării prin solicitare online vă rugăm să aveți în vedere timpul necesar circuitului documentelor, pentru a nu depăși termenul de valabilitate al păstrării anterioare.

DUPLICATE CERTIFICATE DE ÎNMATRICULARE SI PLĂCI CU NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE

Proprietarii vehiculelor pot solicita eliberarea unor noi plăcuțe cu numere de înmatriculare în locul celor pierdute, furate sau deteriorate, precum și în cazul în care doresc o plăcuță suplimentară.

Eliberarea unei/unor noi plăcuţe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, sau pentru obținerea unei plăcuțe suplimentare se face în baza depunerii următoarelor documente:

 • Cererea solicitantului pe care se va înscrie motivul;
 • Dovada achitării tarifului de confecționare a unei noi plăcuțe (20 lei) sau a unei perechi (40 lei);
 • Actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice în cazul în care proprietar este o persoană juridică;
 • Plăcuţa/ plăcuţele deteriorată/deteriorate ori, după caz, declaraţia de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorităţi competente;
 • Procura specială în formă autentică, după caz.

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când acesta a fost pierdut, furat sau deteriorat, se soluționează prin depunerea la sediul serviciului a următoarelor documente:

 • Cererea solicitantului;
 • Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei
 • Actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice;
 • Declaraţia de pierdere/ furt/ deteriorare;
 • Procura specială în formă autentică, după caz.

Pentru alte cazuri de preschimbare a certificatului de înmatriculare va rugam consultați site-ul www.drpciv.ro sectiunea documente si formulare.


12. AUDIENȚE

PROGRAMUL DE AUDIENȚE SPCRPCIV BUCUREȘTI

 • DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT: Luni, 13:00 – 14:00
 • PERMISE DE CONDUCERE ȘI EXAMINĂRI: Marți, 13:00 – 15:00
 • ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR: Joi, 13:00 – 15:00

Prezentarea în audiență se face în ordinea sosirii, nu este necesară înscriere prealabilă.

Audiențele se desfășoară la etajul I al clădirii, camera 18.


Comunicate