Raport narativ SNA/ Planul de integritate

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  • Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

––––

  • Codul de etică al angajaților Instituției Prefectului – Municipiul București