Studii

Planuri de acțiune/ Rapoarte socio-economice 
  • Planul de acţiuni pentru realizarea în Municipiul Bucureşti a politicilor naţionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a relaţiilor externe 2019
  • Planul de măsuri la nivelul Municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice în domeniul afacerilor europene 2019
  • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2018
  • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2017
  • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2016
  • Raportul privind starea economico-socială a Municipiului București în anul 2015