Buletinul informativ


Informaţii de interes public comunicate din oficiu, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:


Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Este una dintre legile care orientează administraţia publică spre cetăţean, promovând şi respectând dreptul acestuia de a fi informat privitor la deciziile administraţiei şi la modul de utilizare a banilor publici. Alte două legi create să asigure transparenţa în administraţia publică sunt Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure cetăţenilor informaţiile de interes public, solicitate în scris sau verbal responsabilului cu informarea publică a instituţiei. Legea nr. 544/2001, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte informaţiile de interes public asigurate de autoritatea publică din oficiu sau la cerere.

Nu se furnizează informaţiile:

 • din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Informaţiile solicitate verbal pot fi furnizate pe loc sau în scris, la o dată ulterioară, dacă tipul informaţiei necesită documentare. Autorităţile publice se obligă să răspundă în scris solicitărilor în termen de:

 • 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 • 10 zile pentru anunţarea solicitantului că acest termen nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
 • 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul de 10 zile;
 • 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.