Comunicate de Presa

COMUNICAT DE PRESĂ

 COMUNICAT DE PRESĂ

04.03.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că astăzi, 04.03.2021, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de subprefect al municipiului București de către doamna  FLORELA–ANTONELA GHIȚĂ.

Doamna FLORELA–ANTONELA GHIȚĂ exercită, în condițiile legii, funcția de subprefect al municipiului București, în baza Hotărârii Guvernului nr. 281 din 03.03.2021.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

2 martie 2021

 

Instituția Prefectului – Municipiul București  informează că, astăzi, 02 martie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Având în vedere evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2 și a ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București cu valoarea de 2,56 la mia de locuitori, raportată la data de 02.03.2021, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, cu luarea în considerare a adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București prin care se propune suspendarea activităților ce presupun prezența fizică a elevilor în sălile de cursuri pentru o unitate școlară de pe raza municipiului București, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât suspendarea activității didactice ce presupune prezența fizică, la nivelul unității de învățământ Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”– Bulevardul Iuliu Maniu nr.15, sector 6, București, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 16.03.2021 inclusiv. Suspendarea operează din data de 02.03.2021.

Menționăm că, pe perioada suspendării, procesul de învățământ la unitatea menționată  mai sus se va desfășura în sistem online.

Hotărârea CMBSU nr. 7 din 02.03.2021-

  doc00131420210302133627

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
25 februarie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București  informează că, astăzi, 25 februarie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Având în vedere evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2 și a ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București cu valoarea de 2,42 la mia de locuitori, raportată la data de 25.02.2021, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, cu luarea în considerare a adresei  Inspectoratului Școlar al Municipiului București prin care se propune suspendarea activităților ce presupun prezența fizică a elevilor în sălile de cursuri pentru unele dintre unitățile școlare de pe raza municipiului București, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență  a hotărât suspendarea activității didactice
ce presupune prezența fizică, la nivelul următoarelor unități de învățământ:
– Grădinița GAN EDEN- str. Vitejescu nr 9, sector 4 ;
– Școala gimnazială nr. 169- Str. Pașcani nr 92, sector 6.
Suspendarea activității didactice este pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 12.03.2021 inclusiv, începând cu data de 26.02.2021.

Menționăm că, pe perioada suspendării, procesul de învățământ la unitățile menționate mai sus se va desfășura în sistem online.

Hotărârea CMBSU nr. 6 din 25.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

24 februarie 2021

 

Instituția Prefectului  –  Municipiul București informează că, astăzi, 24.02.2021, la sediul instituției din Piața Presei Libere nr. 1, a avut loc o ședință cu reprezentanții Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România și ai Asociației Furnizorilor din Industria Nunților.

În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice de la nivelul municipiului București, raportat la faptul că Industria HORECA se confruntă cu efecte și provocări fără precedent, pentru a preveni adoptarea unor măsuri care ar putea afecta și mai mult activitatea economică a partenerilor sociali, în cadrul ședinței au fost analizate condiţiile concrete de aplicare și respectare a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

S-a discutat despre funcționarea restaurantelor în condițiile respectării exigențelor legale, subliniindu-se practica unităților care eludează prevederile normative incidente. În acest context, s-a propus reglementarea și sancționarea acestor comportamente cu retragerea autorizației de funcționare pentru cei care încalcă cu rea- credință textul normativ.

Luând în considerare cadrul juridic existent, referitor la măsurile de siguranță sanitară, precum și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestor norme, prin raportare la Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, în cadrul ședinței s-a reiterat faptul că, pentru un climat de siguranță, atât pentru noi toți, cât și pentru cei dragi, se impune acordarea unei atenții sporite respectării normelor deja existente și larg popularizate.

S-a reafirmat că solidaritatea şi responsabilitatea socială sunt esenţiale în momentele de criză, și sunt două valori care dictează fiecare decizie la nivel normativ.

În urma întrevederii așteptăm ca Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România și Asociația Furnizorilor din Industria Nunților să prezinte Instituției Prefectului – Municipiul București o serie de propuneri pe care instituția noastră le va înainta, spre analiză, Guvernului și Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Ne adresăm cetăţenilor, apelând la spiritul civic și pledând pentru un comportament care promovează angajamentul social, pentru  a continua respectarea normelor de siguranță sanitară.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

18 februarie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 18 februarie 2021 s-a desfășurat, în sistem videoconferință, ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Programului orientativ al şedinţelor Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti pe anul 2021. A prezentat Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti.
  2. Recensământul Populației și Locuințelor de probă (RPL PROBĂ 2021): prezentare generală, prezentare calendar revizuit, stadiu realizare activități, etape următoare. A prezentat Direcția Regională de Statistică a Municipiului București.

3* Eliberarea certificatelor de concediu medical pe perioada de izolare/carantină pentru asigurații confirmați cu SARS-CoV-2;

3** Acordarea asistenței medicale la distanță în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

3*** Automatizarea procesului de soluționare a cererilor de recuperare sume reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate (concedii medicale), adresate CASMB de către angajatorii cu sediul social în Municipiul București. A prezentat Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

4*  Scurtă prezentare a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Municipiului București;

4**  Prezentarea Sprijinului financiar destinat bunăstării animalelor – Măsura 14 (pachet plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachet și plăţi în favoarea bunăstării păsărilor);

4*** Prezentarea Sprijinului financiar destinat finanțării programelor operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume. A prezentat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Municipiului București.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

17 februarie 2021

Instituția Prefectului  – Municipiul București informează că, astăzi, 17 februarie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, având ca ordine de zi modificarea și completarea anexei la Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 4/15.02.2021 privind aprobarea scenariului de funcționare a unităților de învățământ de pe raza Municipiului București, în contextul reluării cursurilor în semestrul al II lea al anului de învățământ preuniversitar 2020 – 2021.

Menționăm că, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a propus spre aprobare revenirea la activități didactice în sistem care permite prezența fizică a elevilor în sălile de cursuri, pentru unele dintre unitățile școlare prevăzute în Anexa la Hotărârea nr.4 din 15.02.2021.

           Din adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București  a rezultat  faptul că unitățile de învățământ cuprinse în anexă la pozițiile 3,4,5,6 și 7 au interpretat eronat prevederile Ordinul nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății, atunci când au solicitat trecerea la învățământ online integral, în realitate fiind vorba doar despre anumite clase din fiecare unitate școlară care ar urma să desfășoare activități online.

   În conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății, pentru situația în care doar anumite clase dintr-o unitate școlară  urmează să desfășoare activități în sistem online, aceasta nu necesită aprobarea CMBSU, ci doar hotărârea Consiliului de Administrație al unității de învățământ respective, împreună cu avizul ISMB.

Astfel. în contextul reluării cursurilor în semestrul al II lea al anului de învățământ preuniversitar 2020 – 2021, Școala Gimnazială nr.59, Școala Gimnazială Sfinții Constantin și Elena, Școala Gimnazială Adrian Păunescu,  Școala Gimnazială nr.197 și  Școala Gimnazială Sf. Andrei vor desfășura activități conform scenariului 2, respectiv activități didactice care permit prezența zilnică a elevilor în sălile de cursuri.

S-a hotărât ca Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” și Școala Gimnazială nr. 124, să continue cursurile în sistem online, situație justificată de infrastructura necorespunzătoare.

Hotărârea CMBSU nr. 5 din 17.02.2021 doc00117520210217165438

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

15 februarie 2021

Instituția Prefectului  – Municipiul București informează că, astăzi, 15 februarie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, având ca ordine de zi aprobarea scenariului de funcționare a unităților de învățământ de pe raza Municipiului București, în contextul reluării cursurilor în semestrul al II lea al anului de învățământ preuniversitar 2020 – 2021.

Astfel, în aplicarea prevederilor normative în vigoare, ținând cont de rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București cu valoarea de 2.05 la data de 15.02.2021 comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât ca unitățile de învățământ: Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”, Grădinița nr.185 și Grădinița nr. 35, să desfășoare activități ”față în față” mai exact, zilnic cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție, întrucât din comunicarea făcută de Inspectoratul Școlar al Municipiului București rezultă faptul că au încetat motivele care impuneau desfășurarea cursurilor în sistem online.

Totodată, s-a hotărât ca unitățile de învățământ: Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” și Școala Gimnazială nr. 124 să continue cursurile în sistem online, situație justificată de infrastructură.
Pentru următoarele unități de învățământ s- a aprobat desfășurarea activității didactice în sistem online:  Școala Gimnazială Sfinții Constantin și Elena, Școala Gimnazială Adrian Păunescu, Școala Gimnazială Sf.Andrei, Școala Gimnazială nr.197, Școala Gimnazială nr.59. Pentru aceste unități de învățământ, s-a aprobat scenariul online, întrucât infrastructura acestora nu permite respectarea prevederilor legale care concură la prevenirea transmiterii comunitare a SARS-Cov- 2.

doc00109920210215172116 HOTĂRĂREA CMBSU nr. 4 din 15 februarie 2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

COMUNICAT DE PRESĂ

8 februarie 2021

Guvernul României, prin intermediul Comitetului Național De Coordonare a Activităților Privind Vaccinarea, vă informează că începând cu data de 15 februarie a.c., în România, va începe imunizarea populației cu vaccinul AstraZeneca.

În acest scop 180 de noi cabinete de vaccinare vor deveni operaționale la nivel național, pentru vaccinarea cu AstraZeneca,  distribuite după cum urmează: București (22), Alba (3), Arad (4), Argeș (5), Bacău (5), Bihor (5), Bistrița Năsăud (2), Botoșani (3), Brăila (2), Brașov (5), Buzău (3), Călărași (2), Caraș-Severin (2), Cluj (10), Constanța (6), Covasna (2), Dâmbovița (4), Dolj (6), Galați (4), Giurgiu (2), Gorj (3), Harghita (3), Hunedoara (3), Ialomița (2), Iași (8), Ilfov (2), Maramureș (4), Mehedinți (2), Mureș (5), Neamț (4), Olt (3), Prahova (6), Sălaj (2), Satu Mare (3), Sibiu (4), Suceava (5), Teleorman (3), Timiș (10), Tulcea (2), Vâlcea (3), Vaslui (3), Vrancea (3).

Cele 180 de cabinete destinate vaccinării cu AstraZeneca vor fi grupate în centrele de vaccinare noi, deschise la nivelul fiecărui județ și în municipiul București.

Înscrierea pentru vaccinare se va putea realiza începând de miercuri, 10 februarie a.c., și se adresează persoanelor care, potrivit Strategiei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, fac parte din Etapa a II-a, respectiv cele cu boli cronice și lucrătorii care desfășoară activități în domenii esențiale.

Modalitățile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, atât prin intermediul platformei electronice, medicul de familie/curant, cât și prin call center, la numărul unic 021. 414.44.25 sau la numerele de suport destinate fiecărui județ în parte, disponibile pe platforma de informare: vaccinarecovid.gov.ro.

În urma recomandărilor transmise de Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), precum și de Grupul Științific din CNCAV, ținând cont de precizările din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) și de studiile disponibile până la momentul autorizării condiționate de punere pe piață, în România, vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandată pentru grupa de vârstă 18-55 de ani, cu posibilitatea creșterii acestui interval, în funcție de apariția noilor date științifice. De asemenea, intervalul de timp recomandat între cele două doze este de 8 săptămâni.

Reamintim faptul că în categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Pentru municipiul București, cele 22 noi puncte de vaccinare vor funcționa în următoarele locații:

  • Circul Metropolitan București, Aleea Circului , nr. 15, sector 2 – 7 puncte de vaccinare;
  • Centrul de Sănătate STB, strada Grozovici, nr. 2-8, sector 2 – 2 puncte de vaccinare;
  • Centrul Medical Veridia, Strada Matei Basarab, nr. 45, sector 3 – 3 puncte de vaccinare;
  • Grand Arena Mall, Bdul Metalurgiei, nr. 12-18 – sector 4 – 6 puncte de vaccinare;
  • Centrul multifuncțional Sf. Andrei, Liberty Mall – etaj 1, strada Progresului, nr. 151-171, sector 5 – 4 puncte de vaccinare.

 

  Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 5 februarie 2021

 

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că, astăzi, 5 februarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență având ca obiect aprobarea scenariului de funcționare a unităților de învățământ de pe raza Municipiului București, în contextul reluării cursurilor în semestrul al II lea al anului de învățământ preuniversitar 2020-2021.

         Astfel, în aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat scenariul 2 de organizare și desfășurare a cursurilor în toate unitățile de învățământ din Municipiul București, scenariu avizat de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

           În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) și art. 4 alin (2) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, unitățile de învățământ din anexa la hotărârea adoptată vor desfășura activități didactice în sistem online, situație justificată de infrastructura și/sau resursele existente ale acestora.

        Menționăm că, potrivit actului normativ mai sus precizat, consiliile de administrație ale unităților de învățământ au propus Inspectoratului Școlar al Municipiului București aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul capitalei, în baza informării realizată de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

Anexa la Hotararea CMBSU nr 3 din 05.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

26 ianuarie 2021

Instituția Prefectului –  Municipiul București informează că, în cuprinsul Hotărârii nr.2 din 22.01.2021 adoptată de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență,  s-a constatat o eroare materială în ceea ce privește intervalul orar în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor, fiind înscris, în mod eronat, intervalul 06.00-21.00.

În Anexa nr.3 a H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prevăzut orarul 06.00- 23.00, ca interval în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor.

Potrivit procesului-verbal de ședință întocmit de Secretariatul Tehnic Permanent, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a constatat că, în intervalul de timp 20.01.2021 – 22.01.2021, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București a fost mai mică de 3/1.000 de locuitori, potrivit comunicării oficiale a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

De asemenea, s-au luat în discuție obligativitatea respectării prevederilor H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Anexei nr.3 a aceluiași act normativ.

În cadrul dezbaterilor, membrii Comitetului și-au exprimat punctele de vedere cu privire la oportunitatea adoptării măsurilor prevăzute în Anexa nr.3, astfel cum au fost formulate de legiuitor. Nu au existat discuții referitoare la  modificarea intervalului orar în care se vor aplica acestea măsuri, altfel decât au fost prevăzute în hotărârea de guvern incidentă.

Astfel, potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a fost întocmită  Erata la Hotărârea nr.2 din 22.01.2021 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care va fi adusă la cunoștința publicului.

Prefectul municipiului București, domnul Traian Berbeceanu, își prezintă public scuzele pentru eroarea susmenționată.

Erată la Hotărârea nr. 2 din 22.01.2021 a CMBSU