Comunicate de Presa

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

26 ianuarie 2021

Instituția Prefectului –  Municipiul București informează că, în cuprinsul Hotărârii nr.2 din 22.01.2021 adoptată de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență,  s-a constatat o eroare materială în ceea ce privește intervalul orar în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor, fiind înscris, în mod eronat, intervalul 06.00-21.00.

În Anexa nr.3 a H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prevăzut orarul 06.00- 23.00, ca interval în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor.

Potrivit procesului-verbal de ședință întocmit de Secretariatul Tehnic Permanent, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a constatat că, în intervalul de timp 20.01.2021 – 22.01.2021, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București a fost mai mică de 3/1.000 de locuitori, potrivit comunicării oficiale a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

De asemenea, s-au luat în discuție obligativitatea respectării prevederilor H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Anexei nr.3 a aceluiași act normativ.

În cadrul dezbaterilor, membrii Comitetului și-au exprimat punctele de vedere cu privire la oportunitatea adoptării măsurilor prevăzute în Anexa nr.3, astfel cum au fost formulate de legiuitor. Nu au existat discuții referitoare la  modificarea intervalului orar în care se vor aplica acestea măsuri, altfel decât au fost prevăzute în hotărârea de guvern incidentă.

Astfel, potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a fost întocmită  Erata la Hotărârea nr.2 din 22.01.2021 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care va fi adusă la cunoștința publicului.

Prefectul municipiului București, domnul Traian Berbeceanu, își prezintă public scuzele pentru eroarea susmenționată.

Erată la Hotărârea nr. 2 din 22.01.2021 a CMBSU

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 ianuarie 2021

 

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că, astăzi, 22 ianuarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență.

Luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, și rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București la data de 22.01.2021, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, prin raportare la prevederile Legii nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București de 2,52/1.000 de locuitori,  Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât instituirea următoarele măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment și recreativ începând cu data de 25.01.2021, ora 00.00, cu condiția menținerii ratei de incidență sub 3/1000 de locuitori:

 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00;
 2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;
 3. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020;
 4. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3245/1805/2020;
 5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00.

 

Menționăm că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea CMBSU nr. 2 din 22.01.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
18.01.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 18.01.2021, a avut loc Ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.
Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, cu raportare la prevederile Ordinului nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat schimbarea destinației următoarelor spații în centre de vaccinare:

1. Complexul Expozițional Romexpo, B-dul Mărăști nr. 65-67 – 12 centre cu 64 puncte de vaccinare;
2. Centrul de zi Sfânta Maria, Str.Oituz nr. 9 – 1 centru cu 5 puncte de vaccinare;
3. Centrul de Îngrijire și Găzduire Neghiniță, Str. Viitorului nr.54 – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
4. Circul Metropolitan, Aleea Circului, nr. 15 – 3 centre cu 14 puncte de vaccinare;
5. Centrul cultural Eminescu, Parcul Național – 1 centru cu 3 puncte de vaccinare
6. Palatul Național al Copiilor București, B-dul Tineretului nr.8-10 – 2 centre cu 8 puncte de vaccinare;
7. Grand Arena Mall, B-dul Metalurgiei nr 12-18 – 2 centre cu 6 puncte de vaccinare;
8. Sun Plaza, Calea Văcărești nr.395 – 2 centre cu 10 puncte de vaccinare;
9. City Office, Piața Eroii Revoluției – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
10. Centrul Multifuncțional ” Sf. Andrei ” – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
11. Clubul Seniorilor „Mihai Eminescu” – 1 centru cu 6 puncte de vaccinare;
12. Universitatea Politehnica București – 3 centre cu 16 puncte de vaccinare.

Facem precizarea că, în mare parte, centrele de vaccinare sunt deja operaționalizate – 14 centre de vaccinare cu 73 de puncte de vaccinare – iar celelalte sunt în fază avansată de amenajare, urmând a fi deschise etapizat, în funcție de cantitățile de vaccin alocate municipiului București și de cererile de vaccinare înregistrate prin intermediul platformei:https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.
Astfel, începând cu 20.01.2021 își vor începe activitatea 2 centre cu 10 puncte de vaccinare, amenajate în cadrul Complexului Expozițional Romexpo și centrul de vaccinare amenajat la Clubul Seniorilor Mihai Eminescu cu 5 puncte de vaccinare, Calea Plevnei, nr. 234, sector 6.
Pentru centrele de vaccinare care își vor începe activitatea în data 20.01.2021 se pot face programări pe platforma: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

COMUNICAT DE PRESĂ 15 ianuarie 2021

Instituția Prefectului Municipiului București vă informează că astăzi a debutat

etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19, începând cu ora 15.00 putând fi efectuate programări ale vaccinării, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

Etapa va debuta cu vaccinarea persoanelor cu grad ridicat de risc, a vârstnicilor din centrele rezidențiale și a personalului care deservește aceste locații, sens în care, în cursul acestei zile echipele mobile de vaccinare se vor deplasa atât în centrele rezidentiale publice, cât și în cele prívate, aflate pe raza municipiului București, după cum urmează:

· Echipa Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Sfânta Ana; Căminul pentru persoane vârstnice Acad. Nicolae Cajal;

· Echipa Spitalului Obregia – Centrele de abilitare și recuperare pentru persoane adulte cu dizabilități Brăduț și Stejărel; Asociația pentru Redescoperire morală și cultură Maria Rosetti – Cămin Armonia;

· Echipa Spitalului Clinic de Urgență Floreasca – S.C. Seniors Heaven; Centrul medico-social Sfântul Andrei;

· Echipa Spitalului Universitar de Urgență – Centrul pentru persoane vârstnice Sfântul Mucenic Fanurie; Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Uverturii; Cămin vârstnici Sfânta Mina; Cămin vârstnici Plevnei.

Fiecare dintre echipele mobile este compusă dintr-un medic, doi asistenți și un registrator, și beneficiază de sprijinul logistic al I.S.U. București-Ilfov.

Reamintim faptul că în cadrul acestei etape a campaniei naționale de vaccinare este vizată imunizarea persoanelor cu grad ridicat de risc și a vârstnicilor, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale.

· În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin intermediul medicilor de familie pe lista cărora sunt înscriși. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalități:

Ø prin intermediul oricărui alt medic de familie;

Ø prin call center la numărul de telefon 021.414.44.25;

Ø prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

· Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:

Ø prin intermediul medicilor de familie;

Ø individual, prin intermediul platformei https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login;

Ø prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);

Ø prin call center 021.414.44.25;

Ø prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

· Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator.

Pentru persoanele programate în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login, vaccinarea va incepe în data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui număr de 7 centre cu 22 puncte de vaccinare, organizate în unitățile medicale, după cum urmează:

§ Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare/Calea Dudești, nr.104-122, București;

§ Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 1 centru cu două puncte de vaccinare/Calea Floreasca, nr. 8, București;

§ Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș – 1 centru cu patru puncte de vaccinare/Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București;

§ Institutul Pneumoftiziologie Marius Nasta – 1 centru cu patru puncte de vaccinare/Șoseaua Viilor, nr. 90, București;

§ Spitalul Obregia –1 centru cu două puncte de vaccinare/Aleea Argeșelu, nr.8, București;

§ Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă – 1 centru cu trei puncte de vaccinare/Strada Panduri, nr. 22, București;

§ Spitalul Universitar de Urgență – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.

Reiterăm faptul că Instituția Prefectului Municipiul București, împreună cu Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, cu sprijinul deosebit al Primăriei Generale și al primăriilor de sector, au operaționalizat alte 12 centre cu 64 de puncte de vaccinare comunitare, iar în perioada imediat următoare vor fi pregătite, pentru acesta etapă a campaniei, alte 17 centre cu 76 de puncte de vaccinare. Aceste centre urmează a fi deschise etapizat, în funcție de fluxul de persoane care doresc să se vaccineze și de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.

Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

14 ianuarie 2021

 

Instituția Prefectului- Municipiul București vă informează că din data de 15 ianuarie debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19, începând cu acestă dată putând fi efectuate programări ale vaccinării, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

 

În primă fază, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: vârstnicii din centrele rezidențiale, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale.

 • În categoria vârstnicilor din centrele rezidențiale,conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică București, vor fi avute în vedere un număr de 2026 persoane și un număr de 352 de angajați care deservesc aceste locații, iar vaccinarea se va realiza de către echipe mobile dedicate acestei activități.
 • În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscriși. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalități:

 • prin intermediul oricărui alt medic de familie;
 • prin call center la numărul de telefon 021.41.44.425;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:
 • prin intermediul medicilor de familie;
 • individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);
 • prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);
 • prin call center 021.41.44.425;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator.

 

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.

 

Procesul de vaccinare va debuta la data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu D.S.P. Bucuresti, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui număr de 7 centre cu 22 puncte de vaccinare, organizate în unitățile medicale, după cum urmează:

 • Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudești, nr.104-122, București
 • Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, București
 • Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Balș – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București
 • Institutul de Peneumoftiziologie Marius Nasta – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Șoseaua Viilor, nr.90, București
 • Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeșelu, nr.8, București
 • Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, București
 • Spitalul Universitar de Urgență – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.

 

Facem mențiunea că, pentru perioada următoare, au mai fost stabilite un număr de alte 29 centre de vaccinare, comunitare, în cadrul cărora vor funcționa un număr de 140 puncte de vaccinare, amplasate în toate sectoarele capitalei, dintre care 12 centre cu 64 puncte de vaccinare sunt deja operaționalizate.

Aceste centre urmează a fi deschise etapizat în funcție de fluxul de persoane care doresc să se vaccineze și de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.

Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

14 ianuarie 2021

 

 

Instituția Prefectului Municipiului București vă informează că din data de 15 ianuarie debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19, începând cu acestă dată putând fi efectuate programări ale vaccinării, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

 

În primă fază, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: vârstnicii din centrele rezidențiale, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale.

 • În categoria vârstnicilor din centrele rezidențiale,conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică București, vor fi avute în vedere un număr de 2026 persoane și un număr de 352 de angajați care deservesc aceste locații, iar vaccinarea se va realiza de către echipe mobile dedicate acestei activități.
 • În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscriși. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalități:

 • prin intermediul oricărui alt medic de familie;
 • prin call center la numărul de telefon 021.9462;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:
 • prin intermediul medicilor de familie;
 • individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);
 • prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);
 • prin call center 021.9462;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator.

 

 

 

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.

 

Procesul de vaccinare va debuta la data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu D.S.P. Bucuresti, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui număr de 8 centre cu 23 puncte de vaccinare, organizate în unitățile medicale, după cum urmează:

 

 • Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudești, nr.104-122, București
 • Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, București
 • Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Balș – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București
 • Institutul Peneumofiziologie Marius Nasta – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Șoseaua Viilor, nr.90, București
 • Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeșelu, nr.8, București
 • Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, București
 • Spitalul Universitar de Urgență – 2 centre cu cinci puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.

 

 

Facem mențiunea că, pentru perioada următoare, au mai fost stabilite un număr de alte 29 centre de vaccinare, comunitare, în cadrul cărora vor funcționa un număr de 140 puncte de vaccinare, amplasate în toate sectoarele capitalei, dintre care 12 centre cu 64 puncte de vaccinare sunt deja operaționalizate.

Aceste centre urmează a fi deschise etapizat în funcție de fluxul de persoane care doresc să se vaccineze și de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.

 

Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

 

COMUNICAT DE PRESĂ
02.11.2020

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că astăzi, 02.11.2020, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a hotărât, având în vedere că rata de incidență cumulată, calculată la 14 zile, a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 nu a scăzut sub valoarea de 3/1000 locuitori, la data de 02.11.2020 înregistrându-se incidența de 3,91/1.000 de locuitori, să se mențină pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 03.11.2020 până la ora 24:00 a zilei de 16.11.2020 următoarele măsuri:

– obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

– interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

– interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

– interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

– suspendarea temporă a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ, aplicându-se scenariul 3 (participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții on-line).

Menționăm că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art.64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în unanimitate, a apreciat că nu este oportun și că nu se impune instituirea de noi restricții la nivelul municipiului București, cadrul normativ existent în vigoare, și avem în vedere H.G. nr. 856/2020, reglementând optim măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

S-a considerat că se impune o mai atentă urmărire a respectării restricțiilor impuse prin actele normative incidente, reiterate și indivizualizate la nivelul municipiului București prin hotărârile precedente ale Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

În ședința Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă de astăzi, 02.11.2020, s-a insistat pe dispunerea, de îndată, a măsurilor în vederea aplicării prevederilor imperative ale art. 11 cuprinse în Anexa 3 la H.G. nr. 856/2020.

Norma mai sus invocată prevede că, în condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați, se instituie obligația analizării modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Prin măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc se prevede că, în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

La nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București, s-a stabilit măsura ca funcționarii instituției să înceapă programul de lucru, din data de 03.11.2020, de la ora 07.00, respectiv de la ora 09.00.

Referitor la intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a transmiterii virusului SARS-CoV-2 la nivel local, măsuri care să permită gestionarea situației la parametri adecvați nivelului de infectare înregistrat, precum și pentru o reacție rapidă, pentru ca autoritățile publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate, în cadrul ședinței, Primarul General al Capitalei și primarii Sectoarelor Municipiului București au convenit ca, administratorii publici ai piețelor agroalimentare, publice și private, să instituie fluxuri de acces, astfel încât, zonele de intrare în piețele agroalimentare să fie separate de zonele de ieșire. Administratorii vor stabili măsuri prin care va fi asigurat un flux de persoane optim care să conducă la respectarea distanței sociale recomandate, de minim 1,5 metri între cumpărători, dar și între cumpărători și comercianți.

Instituția Prefectului- Municipiul București aduce la cunoștința tuturor bucureștenilor faptul că toate măsurile restrictive prelungite prin Hotărârea adoptată astăzi, în ședința extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, nu vizează limitarea libertăților și drepturilor acestora, ci sunt menite să îi apere și să îi protejeze.

De asemenea, asigurăm pe toți bucureștenii că structurile de ordine și siguranță publică care acționează pe raza municipiului București și veghează la respectarea, cu strictețe, a măsurilor instituite, au rolul de a veni în ajutorul cetățenilor, în a-i sprijini și ajuta să perceapă și să conștientizeze importanța respectării normelor legale în vigoare și, doar atunci când acestea sunt încălcate, cu vădită rea- credință, să acționeze în limite legale, aplicând măsuri sancționatorii.

Hotararea CMBSU nr 26 din 02.11.2020 – aici

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

30.10.2020

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că astăzi, 30.10.2020, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția publică de Subprefect al Municipiului București de către domnul Corneliu CÎRSTEA.

La ceremonia organizată au participat: domnul Secretar de Stat- Gheorghe SORESCU, Prefectul municipiului București, domnul Traian BERBECEANU, Subprefectul municipiului București, domnul Marian-Ioan CIOLTAN, reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și personalul din cadrul Instituției Prefectului- Municipiul București.

Domnul Corneliu CÎRSTEA, exercită, cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al municipiului București, în baza Hotărârii Guvernului nr. 914 /29.10.2020.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 23.10.2020

Referitor la evenimentul prilejuit de sărbătorirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care va avea loc în perioada 25-27 octombrie 2020, Instituția Prefectului – Municipiul București aduce la cunoștința cetățenilor că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare  (Anexa 3- Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, pct.8).

Menționăm că, în condițiile mai sus expuse, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Astfel, precizăm că este interzisă participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase prevăzute mai sus a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în municipiul București.

Totodată, având în vedere menținerea  incidenței cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectări cu noul coronavirus SARS-Cov-2, în municipiul București de peste 3/1.000 de locuitori, sunt interzise activitățile cu publicul desfășurate de cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizual,  de instituții de spectacole și/sau concerte.

Facem precizarea  că, activitățile interne, specifice și necesare menținerii funcționării respectivelor instituții, realizate cu angajații proprii (repetițiile cu întreg personalul artistic și de scenă, activitățile personalului tehnic, administrativ și economic, etc.) sunt permise cu respectarea prevederilor Ordinului comun al Ministrului Culturiii și Ministrului Sănătății,  în vigoare la data prezentului comunicat.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

23.10.2020

 

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că astăzi, 23.10.2020, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția publică de Prefect al Municipiului București de către domnul Traian BERBECEANU.

La ceremonia organizată au participat: Ministrul Muncii, doamna Violeta ALEXANDRU, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Marcel VELA, domnul Secretar de Stat- Raed ARAFAT, Subprefectul municipiului București, domnul Marian-Ioan CIOLTAN, reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și personalul din cadrul Instituției Prefectului- Municipiul București.

Domnul Traian BERBECEANU, exercită, cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de prefect al municipiului București, în baza Hotărârii Guvernului nr.879/22.10.2020.

 

Comunicat de presa

Comunicat de presă
19 octombrie 2020

În ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență din data de 19.10.2020 s-au luat următoarele decizii ca urmare a depășirii ratei de incidență de 3/1000 locuitori:
1. Masca de protecție este obligatoriu a fi purtată atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise
2. Unitățile de învățământ își vor desfășura activitatea în mediul on-line, în scenariul prevăzut de ordinul Ministrului Educației și Cercetării respectiv în Scenariul Roșu.
3. Toate activitățile desfășurate în interior, în restaurante, cafenele, cinematografe, săli de spectacole, săli de jocuri de noroc sunt interzise.
Aceste măsuri sunt valabile pentru următoarele 14 zile, începând cu data de 20 octombrie.
Menționam că, activitatea desfășurată în creșe, after-school-uri este permisă în continuare conform Ordinului comun al Ministrului Educației și Cercetării, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale. Desfășurarea activităților în învățământul superior va fi reglementată de senatul fiecărei universități, acestea având autonomie universitară, conform reglementărilor în vigoare.

Hotararea nr. 24 CMBSU – aici

Hotararea nr. 25 CMBSU – aici