Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

 

Misiune

Instituţia Prefectului – Municipiul București are misiunea de a veghea la aplicarea și respectarea legii și la implementarea programului de guvernare la nivelul Capitalei.
Activitatea Instituţiei Prefectului se întemeiază pe următoarele principii: legalitate, imparțialitate și obiectivitate, transparență și liber acces la informațiile de interes public, eficiență, responsabilitate, profesionalizare şi orientarea către cetățean.

 

Sursă oficială de informare

Avertizări meteo

Avertizări seismice

Avertizări hidrologice

Anunțuri și noutăți

PNRR

Informații oficiale

 

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Prevenirea incendiilor, Anexa nr. 2 la Dispoziția Secretarului de stat  Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență  nr. 955/28.07.2021-Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare-Prevenirea incendiilor

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Populație, Anexa nr. 3 la Dispoziția Secretarului de stat  Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență  nr. 955/28.07.2021 –Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare-Populație

GHID DNSC (DIRECTORATUL NAȚIONAL DE SECURITATE CIBERNETICĂ) privind protejarea și recuperarea  conturilor social media – GHID PENTRU PROTEJAREA SI RECUPERAREA CONTURILOR SOCIAL MEDIA

 

La data de 3 iulie 2023 a intrat în vigoare Legea nr.188/2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, care stabilește noi reguli de soluționare, atât pentru cererile încă nesoluționate la nivelul comisiilor județene, respectiv la nivelul Comisiei Municipiului București, cât și pentru dosarele aflate deja la A.N.R.P.

  Potrivit noii legi, toate cererile privind acordarea de despăgubiri pentru bunurile abandonate în Cadrilater, Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța, rămase nesoluționate, vor fi transmise de către Comisia Municipiului București, la A.N.R.P. în termen de 60 de zile, spre competentă soluționare, împreună cu întreaga documentație aferentă acestora.

INFORMAȚII RELEVANTE PRIVIND CERTIFICATELE DE CLASIFICARE PENTRU STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI/SAU/ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Certificat de clasificare pentru structuri de cazare și/ sau alimentație publică

Informații relevante privind noul program de sprijin pentru cazare și integrare pentru cetățenii străini sau apatrizii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

 În contextul modificării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15 din 2022 pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și adoptării Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, prezentăm mai jos condițiile și mecanismul de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de cazare și hrană:

În primele 4 luni consecutive de la momentul depunerii cererii la autoritatea locală de domiciliu (primărie), suma va fi compusă din acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv:

– 750 lei pe lună pentru persoana singură;

– 2.000 lei pe lună pentru o familie;

– 600 lei pe lună pentru o persoană pentru acoperirea cheltuielilor de hrană.

Începând cu luna a cincea și până la finalul acestui an, până la 31 decembrie 2023, beneficiile vor fi compuse dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, după același model:

– 750 lei pe lună pentru persoana singură

– 2.000 lei pe lună pentru o familie.

Pentru prima lună, singura condiție impusă este ca cetățeanul străin să fie beneficiar al protecției temporare și să se înregistreze la autoritatea locală de domiciliu (primărie) în Program prezentând codul numeric personal al solicitantului şi, după caz, al membrilor de familie ai acestuia, astfel cum acesta a fost atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare CNP și Extras de cont (bancă în România, în RON) (un singur cont per familie).

Pentru următoarele trei luni, solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României trebuie să facă dovada că:

sunt înregistrați la una dintre agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, după caz sau sunt încadrați în muncă pe teritoriul României;

minorii, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar sunt înscriși (elevi/audienți) în învățământ, în calitate de ante-preșcolari, preșcolari sau elevi sau frecventează activități educaționale din ofertele altor instituții, organizații, hub-uri, centre educaționale care sunt organizate în unități de învățământ de către autoritățile administrației publice locale sau de către organizațiile neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare.

Pentru cea de-a cincea lună și până la finalul anului acestuia, condițiile pentru a fi primită suma de sprijin pentru cazare (750 lei pentru persoanele singure, respectiv 2.000 lei pe lună pentru familii) e necesar ca solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă și să aibă înscriși copiii minori, potrivit modalităților descrise mai sus.

Informații suplimentare și modelele documentelor necesare programului de suport pentru cazare, masă și integrare se regăsesc aici:

http://www.dsu.mai.gov.ro/informatii-despre-programul-de-suport-pentru-cazare-si-integrare-prima-luna/

https://protectieucraina.gov.ro/1/ocazare-temporara-si-locuire/

Limba Română – Varianta pentru mobil – materialul poate fi descărcat de aici.

Limba Română, Varianta pentru desktop – materialul poate fi descărcat de aici.

Limba ucrainiană – materialul poate fi descărcat de aici.