Comisia de Dialog Social a Municipiului București

Legislație:

Componență:

Din Comisia de Dialog Social a Municipiului Bucureşti fac parte:
a) prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect;
b) primarul general;
c) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional;
d) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional.
Preşedinţia Comisiei de Dialog Social se asigură de către prefect şi de către primarul general în baza principiului copreşedinţiei.
Secretariatul Comisiei de Dialog Social se asigură de instituţia publică în cadrul căreia aceasta funcţionează.

Atribuții Principale:

Potrivit art. 121 din Legea nr. 62/2011, Comisia de Dialog Social are caracter consultativ şi activitatea ei vizează, în special, următoarele:
a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;
c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.