Colegiul Prefectural

Legislație:

  • O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ (art. 267)
  • H.G nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ordinul nr. 198/2021 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural
  • Ordinul nr. 197/2021 privind componența Colegiului Prefectural la Municipiului București

Scop:

Colegiul Prefectural are ca scop armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv sau în Municipiul Bucureşti, după caz.

În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului Prefectural raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, respectiv de la nivelul Municipiului Bucureşti, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Colegiul Prefectural este condus de prefect, având în componenţă subprefectul desemnat, secretarul general al Instituţiei Prefectului şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în Municipiul Bucureşti.

Atribuțiile Colegiului Prefectural:

a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv sau în Municipiul Bucureşti, şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;

b) stabileşte domeniile şi acţiunile în care este necesară implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru realizarea cu eficienţă a unor activităţi desfăşurate în comun;

c) stabileşte măsurile necesare implementării, la nivel judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional.

Colegiul Prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.