Rezultatele căutării pentru: "dialog social"

Comisia de dialog social

Legislație: Ordinul nr. 295/28.04.2021 privind desemnarea reprezentanților Instituției Prefectului- Municipiul București și ai serviciilor publice deconcentrate în Comisia de dialog social a municipiului București doc00205720210520142724 Ordin nr. 245_01.04.2016 Legea dialogului social nr. 62/2011 (descarcă), republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Componență: Din Comisia de dialog social a municipiului Bucureşti fac parte: a) prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor […]

Agenda de lucru a subprefectului JEAN BADEA

IULIE 05.07.2022 –Audiențe; 06.07.2022 – Întâlnire de lucru cu conducerea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte; 07.07.2022 – Întâlnire de lucru cu conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor; 11.07.2022 – Întâlnire de lucru cu conducerea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte; 12.07.2022 – Audiențe; 14.07.2022 – Participare la evenimentul prilejuit de Ziua Ministerului Afacerilor Interne (videoconferință); […]

Legislație

  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului-  Municipiul Bucureşti: – Constituţia României, republicată; – Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005; – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, […]

Alte activități

1.Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului 2.Colegiul prefectural 3.Comisia de disciplină a IPMB 18.06.2021 * Modificare privind comisia de disciplină 14.09.2021   Modificare Comisia de disciplină OP nr 295 din 10.05 2022 OP nr 53 din 26 01 2022 4.Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor 5.Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 6.Comitetul de securitate […]