Rezultatele căutării pentru: "dialog social"

Comisia de Dialog Social a Municipiului București

Legislație: Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social a Municipiului București Ordinul nr. 763/2022 privind desemnarea reprezentanților Instituției Prefectului – Municipiul București și ai serviciilor publice deconcentrate în Comisia de Dialog Social a Municipiului București Lista confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, conform Legii […]

Agenda de lucru a subprefectului Jean Badea

NOIEMBRIE 01.11.2022 – Audiențe; 02.11.2022 – Ședință de lucru cu personalul din subordine din cadrul Serviciului Strategii Guvernamentale și Servicii Publice Deconcentrate; 03.11.2022 – Întâlnire de lucru cu conducerea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte; 03.11.2022 – Întâlnire de lucru cu conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor; 03.11.2022 – Participare la Conferința ”România Digitalizată” organizată […]

Alte activități

1. Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul Municipiului București 2. Colegiul Prefectural 3. Comisia de disciplină 4. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor 5. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 6. Comitetul de securitate și sănătate în muncă 7. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern […]