Rezultatele căutării pentru: "dialog social"

Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti

În data de 27.02.2019, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București,  a avut loc Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti cu următoarea ordine de zi: Politicile publice pentru persoanele afectate de pierderea locului de muncă și excluziune socială A prezentat: Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM). Dezbateri privind nemulțumirile salariaților din sectorul Sănătate și cel de […]

Ședința a Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti

Comunicat de presă   Instituția Prefectului Municipiului București anunță că, în data de 29.08.2018, a avut loc ședința a Comisiei de Dialog Social a Municipiului Bucureşti cu următoarele teme de discuție:   Prezentarea studiului privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare din România în perioada 2016-2017,  a prezentat Patronatul Angajatorilor Autohtoni PIAROM;  Dezbateri privind lipsa forței de muncă […]

Comisia de dialog social

Legislație: Ordinul nr. 295/28.04.2021 privind desemnarea reprezentanților Instituției Prefectului- Municipiul București și ai serviciilor publice deconcentrate în Comisia de dialog social a municipiului București doc00205720210520142724 Ordin nr. 245_01.04.2016 Legea dialogului social nr. 62/2011 (descarcă), republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Componență: Din Comisia de dialog social a municipiului Bucureşti fac parte: a) prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor […]

Acordul de parteneriat cu Asociația INACO pentru înfințarea GILEV în Municipiul București

În data de 27-08-2019 a avut loc la sediul Instituției Prefectului Municipiului București ședința Comisiei de dialog social,  la care a fost semnat Acordul de parteneriat cu Asociația INACO pentru înfințarea GILEV în Municipiul București. Grupurile de Inițiativă Locală pentru Economica Viitorului sunt soluția pentru susținerea competitivității economiei românești în context european, propusă de Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate […]

Legislație

  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului-  Municipiul Bucureşti:               – Constituţia României, republicată;             – Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005;             – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. […]

Alte activități

1.Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului 2.Colegiul prefectural 3.Comisia de disciplină a IPMB 18.06.2021 * Modificare privind comisia de disciplină 14.09.2021 4.Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor 5.Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 6.Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul IPMB 05.02.2021 7..Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării […]