Tipul cererilor care se primesc la sediul punctelor de lucru

              La punctele de lucru ale serviciului situate la adresele din B-dul Timișoara, nr. 26, sector 6 (în incinta  Mall Plaza România) și str. Liviu Rebreanu, nr. 4, sector 3 ( în incinta ParkLake), se depun următoarele categorii de cereri:

  • cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice pentru persoane majore sau minori cu domiciliul în România;
  • cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare pentru persoane majore sau minori cu domiciliul în România;
  • cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice pentru persoane majore sau minori cu domiciliul în străinătate;
  • cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare pentru persoane majore sau minori cu domiciliul în străinătate;
  • cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice sau simple temporare, în cazul pierderii, deteriorării, sau furtului documentului de călătorie deținut anterior.

La prelucrarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închiși iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție  preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptații în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre și nu au porțiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie nicio porțiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia să reprezinte cât mai fidel trăsăturile și fizionomia celui în cauză.

            Nu se completează formulare înainte de a intra la ghișeu. Cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice și simple temporare se tipăresc automat la ghișeu în momentul preluării solicitării.

            Important!

La cele două puncte de lucru pot depune cereri și cetățenii care nu au domiciliul sau reședința în Municipiul București și care nu se pot prezenta la serviciul public comunitar de pașapoarte din localitatea de domiciliu sau reședință.

Solicitările având ca obiect eliberarea de adeverințe privind limitarea temporară a dreptului la libera circulație în străinătate și cele privind istoricul de pașapoarte se pot depune numai la sediul administrativ al serviciului situat în b-dul Timișoara, nr. 26, sector 6 ( în incinta Mall Plaza România).