Structura organizatorică a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă este compus din:

a) preşedinte: Prefectul Municipiului Bucureşti;

b) vicepreşedinți:

Primarul general al municipiului București

Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” București-Ilfov;

c) membri: primarii de sectoare, şefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, manageri ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;

d) consultanţi: experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice care constituie comitetele sau din instituţii şi unităţi în subordine, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv.

Instituţiile următoare au personal nominalizat în Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă:

Nr. crt. Instituţia Funcția
Președinte Vicepreședinte Membru Consultant
1 Prefectul Municipiului București X      
2 Subprefectul Municipiului Bucuresti     X  
3 Primarul General al Municipiului București   X    
4 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov   X    
5 Primăria Sectorului 1 București     X X
6 Primăria Sectorului 2 București     X X
7 Primăria Sectorului 3 București     X X
8 Primăria Sectorului 4 București     X X
9. Primăria Sectorului 5 București     X X
10. Primăria Sectorului 6 București     X X
11 Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti     X X
12 Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti     X X
13 Direcția Generală de Protecție Internă     X X
14 Serviciul Probleme Speciale al Municipiului Bucureşti (ANRSPS)     X X
15 Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI)     X X
16 Direcția Organizare, Mobilizare și Operații (STS)     X X
17 Comandamentul Garnizoanei Bucureşti (MApN)     X X
18 Centrul Militar Zonal Bucureşti (MApN)     X X
19 Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca)     X X
20 Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov     X X
21 Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti     X X
22 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti     X X
23 Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”     X X
24 Direcţia Generală Operaţiuni(PMB)     X X
25 Direcţia Generală de Dezvoltare Investiţii (PMB)     X X
26 Direcţia Generală de Evidenţa a Persoanelor a Municipiului Bucureşti     X X
27 Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti     X X
28 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București     X X
29 Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti     X X
30 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti     X X
31 Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane     X X
32 Regia Autonomă de Transport Bucureşti     X X
33 Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice București     X X
34 Societatea Română de Radiodifuziune     X X
35 Societatea Română de Televiziune     X X
36 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti     X X
37 Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti     X X
38 Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti     X X
39 Centrul Meteorologic Muntenia     X X
40 Inspectoratul Şcolar al Municipiul Bucureşti     X X
41 Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti     X X
42 Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti     X X
43 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti     X X
44 Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti     X X
45 Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti     X X
46 Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București     X X
47 Sistemul  de Gospodărie a Apelor Ilfov – Bucureşti – Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea     X X
48 Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Prahova–Unitatea de Administrare  Ilfov     X X
49 Direcţia Silvică Ilfov  – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva     X X
50 Inspecţia Teritorială Bucureşti (ISCIR)     X X
51 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare     X X
52 Garda Forestieră București     X X
53 Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București     X X
54 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România     X X
55 S.C. Metrorex  S.A.     X X
56 Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa – Aurel Vlaicu (C.N. AB S.A.)     X X
57 Centrul Zonal de Marfă București – S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A.     X X
58 Regionala CF București – Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R.  S.A.     X X
59 Sucursala Electrocentrale Bucureşti – S.C. Electrocentrale S.A.     X X
60 S.C. „Apa Nova” Bucureşti S.A.     X X
61 Zona Rețea MT/JT Bucureşti – S.C. Enel  Distribuţie S.A.     X X
62 Divizia Operaţiuni Bucureşti – Telekom     X  
63 Direcţia Regională Bucureşti – S.C. Distrigaz  – Sud  Reţele S.R.L.     X  
64 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru  Fizica Pământului       X
65 Direcţia Investigaţii Tehnice – Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (C.I.A.S.)       X

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Secretariatul Tehnic Permanent este compus din:

a) Şef Secretariat Tehnic Permanent – Şeful Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov

b) Membrii: personal din cadrul Centrului Operaţional – Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov;

Pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul Municipiului Bucureşti, Secretariatul Tehnic Permanent este sprijinit în activitatea sa de personal din cadrul: Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriilor de Sector şi consultanţi din structura Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, desemnaţi în acest sens de conducerea fiecărei instituţii în parte. Ordinul Prefectului nr. 827 din 20-09-2017

 

Structurile Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă.
Tipurile de risc gestionate:
A.Inundații:
Inundaţii ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă  cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor  produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos).
Inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice
Inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică
 1. Poluari de ape:
Care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul acvatic şi obiective majore de alimentare cu apă
Poluări accidentale ale cursurilor de apă
 1. Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viaţa oamenilor
Conducătorul Grupului:
Sistemul  de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti – Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea;
Membri:
Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă  Argeş-Vedea –
Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti;
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti;
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare
Prahova–Unitatea de Administrare  Ilfov;
Direcţia Silvică Ilfov  – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
S.C. „APA NOVA” Bucureşti S.A.;
Centrul Meteorologic Muntenia;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de efectele fenomenelor distructive de origine geologică
Tipurile de riscuri gestionate:
Cutremure de pământ;
 1. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări
Conducătorul Grupului:
Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti;
Membri:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov;
Direcţia Generală de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană – (PMB);
Direcţia Generală Operaţiuni – (PMB);
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
Comandamentul Garnizoanei Bucureşti – (MApN);
Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
Serviciul Probleme Speciale al Municipiului Bucureşti (ANRSPS);
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca);
Divizia Operaţiuni Bucureşti – Telekom;
Direcția Organizare, Mobilizare și Operații (STS);
Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI);
Direcţia Regională Bucureşti –S.C. Distrigaz Sud  Reţele S.R.L.;
Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Bucuresti;
S.C. „Apa Nova” Bucureşti S.A;
Sucursala Electrocentrale Bucureşti  –  S.C. Electrocentrale S.A.;
Zona M.T.J.T. Bucureşti – S.C. Enel  Distribuţie S.A.;
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru  Fizica Pământului;
Primăria Municipiului București;
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București;
Societatea Română de Radiodifuziune;
Societatea Română de Televiziune;
Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de accidente nucleare, urgenţe radiologice şi căderi de obiecte din cosmos
Tipurile de riscuri gestionate:
Accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activităţile  nucleare sau radiologice
 1. Căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos
 2. Risc radiologic
Conducătorul Grupului:
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
Membri:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov;
Comandamentul Garnizoanei Bucureşti – (MApN);
Sistemul  de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti – Administraţia Naţională Apele Române,
Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea;
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti;
Direcţia Silvică Ilfov – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva ;
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca);
Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI);
Divizia Operaţiuni Bucureşti – Telekom;
Direcția Organizare, Mobilizare și Operații (STS);
Primăria Municipiului București;
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București;
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București;
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea de îmbolnăviri în masă
Tipurile de riscuri gestionate:
epidemii
Conducătorul Grupului:
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Membri:
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti;
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov;
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca);
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov;
Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI);
Primăria Municipiului București;
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București;
Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;
Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București;
Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
SC “Apa Nova” București SA.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epizootii, contaminarea produselor vegetale şi animale
Tipurile de riscuri gestionate:
 1. Epizootii/Zoonoze
 2. Situaţii determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor
Conducătorul Grupului:
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti;
Membri:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov;
Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti;
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov;
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca);
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI);
Primăria Municipiului București;
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București;
Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unor incendii, accidente, avarii, explozii:
Tipurile de riscuri gestionate:
Incendii
Muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare
Incendii de vegetaţie:
Incendii la fondul forestier
Incendii la vegetaţie ierboasă şi/sau arbustivă
Incendii la culturi de cereale păioase
 1. Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie
 2. Accidente, avarii, explozii şi incendii în  activităţi de transport şi depozitare produse periculoase:
Accidente majore cu implicaţii pe amplasament
Accidente majore cu implicaţii în afara amplasamentului
Accidente cu produse periculoase pe timpul  activităţii de transport
F.Accidente, avarii, explozii şi  incendii în  activităţi de transport:
Terestre
Navale
Tuneluri feroviare
Tuneluri rutiere
La metrou
Pe cablu
Conducătorul Grupului:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov
Membri:
Inspecţia de Stat  pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat Bucureşti;
Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti;
Direcţia Silvică Ilfov – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov;
Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
Comandamentul Garnizoanei Bucureşti – (MApN);
Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
Direcția Organizare, Mobilizare și Operații (STS);
S.C. „Apa Nova” Bucureşti S.A.;
Primăria Municipiului București;
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București;
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov;
Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI);
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca);
S.C. Metrorex  S.A.;
Regia Autonomă de Transport Bucureşti;
Regionala CF București – Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A.;
Centrul Zonal de Marfă București – S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A.;
Direcţia Regională Bucureşti – S.C. Distrigaz  – Sud  Reţele S.R.L.;
Zona Rețea MT/JT Bucureşti – S.C. Enel  Distribuţie S.A.;
Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București;
Inspectoratul Şcolar al Municipiul Bucureşti;
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti;
Inspectoratul Teritorial de Muncă a Municipiului București;
Direcţia Generală de Evidenţa a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;
Serviciul Probleme Speciale al Municipiului Bucureşti (ANRSPS);
Direcţia Generală Operaţiuni(PMB);
Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane;
Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”;
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă
Tipurile de riscuri gestionate:
Accidente majore pe căile de transport (accidente aviatice civile)
Conducătorul Grupului:
Aeroportul Internaţional Bucureşti – Băneasa – Aurel Vlaicu C.N. AB S.A. – Compania Națională Aeroporturi București;
Membri:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov;
Direcţia Investigaţii Tehnice – Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (C.I.A.S.);
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti;
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca);
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov;
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;
Direcţia Regională Bucureşti – S.C. Distrigaz Sud  Reţele S.R.L.;
Sistemul de Gospodărie a Apelor Ilfov – Bucureşti – Administraţia  Naţională Apele Române,
Administraţia bazinală a apelor Argeş Vedea;
Direcția Organizare, Mobilizare și Operații (STS);
Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti (SRI);
Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”;
Primăria Municipiului București;
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București.
 1. GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteo extreme sau eşecul utilităţilor publice:
Tipurile de riscuri gestionate:
 1. Furtuni și viscol:
Viscol
Furtuni – vânt puternic şi/sau precipitaţii masive
Căderi de grindină
 1. Căderi masive de zăpadă:
Ninsori abundente
Blocare căi rutiere şi feroviare
 1. Secetă:
Hidrologică
Pedologică
D.Temperaturi extreme:
Depuneri de gheaţă, chiciură, îngheţuri timpurii sau târzii
Polei
Poduri şi baraje de gheaţă pe apă (zăpor)
Caniculă
 1. Eşecul utilităţilor publice:
Reţele importante de radio şi televiziune
Reţele importante de comunicaţii şi informatică
Reţele importante de energie electrică şi de gaze
Reţele importante de energie termică
Reţele importante de alimentare cu apă
Reţele importante de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale
Conducătorul Grupului:
Primăria Municipiului Bucureşti
Membri:
Direcția Utilități Publice -PMB
Primăriile Sectoarelor 1 – 6 București;
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov;
Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;
Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București;
Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti;
Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov;
Departamentul UPU-SMURD (SCUB Floreasca)
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
Direcţia Regională Bucureşti – S.C. Distrigaz Sud  Reţele S.R.L.;
Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București;
S.C. „Apa Nova” Bucureşti S.A.;
Sucursala Electrocentrale Bucureşti – S.C. Electrocentrale S.A.;
Zona MTJT Bucureşti – S.C. Enel  Distribuţie S.A.;
Sistemul de Gospodărie a Apelor Ilfov – Bucureşti  – Administraţia Naţională Apele Române,
Administraţia bazinală a apelor Argeş Vedea;
Societatea Română de Radiodifuziune;
Societatea Română de Televiziune;
Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti;
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare
Prahova–Unitatea de Administrare  Ilfov;
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;
Comandamentul Garnizoanei Bucureşti – (MApN);
Centrul Meteorologic Muntenia;
Centrul Zonal de Marfă București – S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A.;
Sucursala Regională de Căi Ferate București – Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A.