Informare privind restituire sume prestaţii neefectuate

Informare privind restituire sume prestaţii neefectuate

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativerestituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată:

  1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A, B şi C;
  2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare;
  3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial;
  4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare;
  5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii;
  6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.
Sari la conținut