COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

01 OCTOMBRIE 2020

 

Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 a Municipiului București informează că, prin Hotărârea nr. 70/30.09.2020, Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 5 Sector 5 a admis cererile referitoare la renumărarea tuturor buletinelor de vot din cele 197 secții de vot de pe raza Circumscripției electorale a Biroului Electoral de Circumscripție Electorală a Sectorului 5 al Municipiului București.

Biroul Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 a Municipiului București a transmis Biroului Electoral Central, spre competentă soluționare, contestația înregistrată împotriva Hotărârii nr. 70/30.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Electorală nr. 5 Sector 5.

Menționăm că, potrivit art. 39 alin. 1 lit. e din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral Central primește și soluționează orice contestație cu privire la organizarea și desfășurarea alegerii autorităților administrației publice locale, altele decât cele care, prin legea mai sus menționată, sunt date în competența birourilor electorale de circumscripție sau a instanțelor judecătorești.

Totodată, potrivit art. 39 alin. 1 lit. c din Legea nr. 115/2015, Biroul Electoral Central urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul țării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora.

Facem precizarea că, din moment ce Biroul Electoral Sector 5 a admis cererile de renumărare, în timp ce birourile electorale sector 2, 3 și 4 le-au respins ca inadmisibile, este evident că se impune aplicarea corectă a dispozițiilor privitoare la alegeri pe întreg teritoriul țării, precum și interpretarea unitară a prevederilor art. 95 din Legea nr. 115/2015, aspect care se poate realiza numai de la nivelulBiroului Electoral Central.