Comunicări privind fenomenele meteorologice periculoase

Informare: fenomenele meteorologice periculoase prognozate vor începe nu mai devreme de 72 de ore de la data emiterii mesajului; informarea va fi actualizată sau nu printr-un mesaj de atenţionare/avertizare.

Atenţionare: fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai puţin de 72 de ore, dar nu mai devreme de 36 de ore din momentul emiterii mesajului; atenţionarea va fi actualizată printr-un mesaj de avertizare sau un nou mesaj de atenţionare, în funcţie de gravitatea fenomenului prevăzut.

Avertizare: fenomenele meteorologice din mesaj vor începe în mai puţin de 36 de ore, din momentul emiterii mesajului şi pot conduce la pagube importante.