Comisia de atribuire denumiri

Legislaţie:
Atribuţii:

Comisia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: analizează documentele depuse de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, respinge documentaţia incompletă şi emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului general sau local.

Avizul comisiei este consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor acesteia.

Documente necesare:

Dosarul necesar pentru obţinerea avizului de atribuire sau schimbare de denumiri trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de avizare, proiectul de hotărâre a consiliului general sau local, după caz, inclusiv instrumentul de prezentare şi motivare, copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului şi copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al consiliului general.

AVIZE ACORDATE ÎN 2024

*Aviz 1_2024

Aviz 2_19mar2024

Aviz 3_apr24

aviz 4 din 24 mai24

AVIZE ACORDATE ÎN 2023

AVIZE ACORDATE ÎN 2022

AVIZE ACORDATE ÎN 2021

AVIZE ACORDATE ÎN 2020

AVIZE ACORDATE ÎN 2019