Alte comisii și comitete

Publicat în

Legislație: Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia Normele metodologice din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia Hotărârea nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 Ordinul Prefectului nr. 493/2022 Prin Ordinul Prefectului nr. 493/2022 a fost constituită, […]