Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Legislație:
  • Hotărârea nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027
  • Ordinul nr. 377/2012 privind actualizarea componenţei Grupului de lucru mixt pentru romi şi actualizarea regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestuia
Atribuții:
Evaluează principalele nevoi ale comunităţilor romilor stabilite la nivel local, în conformitate cu domeniile sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027