Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Legislație:
Atribuții:
Evaluează principalele nevoi ale comunităţilor rromilor stabilite la nivel local, în conformitate cu domeniile sectoriale cuprinse în  Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 2020.