30. Echipa locală de integrare a străinilor

  • Ordinul nr. 643/2021 privind constituirea Echipei locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, la nivelul Municipiului București