Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

 Legislaţie:
Scop
Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmăreşte:
  • asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;
  • consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora;
  • monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor. 
 Atribuţii:
  • analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Afacerilor Interne.