Comisia de atribuire denumiri

Legislaţie:
Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 (descarcă), modificată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
Ordinul nr. 564/31.07.2008 (descarcă), pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emis de Ministrul Internelor şi Reformei Administrative,
Ordinul prefectului nr.  1.333/24.08.2009 (descarcă) privind reactualizarea componenţei Comisiei de atribuire se denumiri a Municipiului Bucureşti şi Ordinul prefectului nr. 540/03.09.2013 (descarcă) privind modificarea anexei la Ordinul prefectului nr. 1.333/2009.
 Atribuţii:
Comisia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: analizează documentele depuse de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, respinge documentaţia incompletă şi emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului general sau local.
Avizul comisiei este consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor acesteia.
Documente necesare:
Dosarul necesar pentru obţinerea avizului de atribuire sau schimbare de denumiri trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de avizare (fişier doc), proiectul de hotărâre a consiliului general sau local, după caz, inclusiv instrumentul de prezentare şi motivare, copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului şi copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al consiliului general.
AVIZE ACORDATE ÎN 2021 
Avizul nr. 4/31.05.2021Aviz 4_2021
Avizul nr. 3/31.05.2021 Aviz3_2021
Avizul nr. 2 /07.05.2021 Aviz 2 din 7 mai21
Avizul nr. 01/11.02.2020 Aviz 1
Avizul nr. 02/26.06.2020 Aviz 2
Avizul nr. 03/25.06.2020 Aviz 3
Avizul nr. 04/25.06.2020 Aviz 4
Avizul nr. 05/17.09.2020 Aviz 5
Avizul nr. 06/02.12.2020 Aviz 6
Avizul nr. 07./18.12.2020  Aviz 7
Avizul nr.  08/18.12.2020 Aviz 8
Avizul nr. 09/18.12.2020 Aviz  9
Avizul  nr. 10/18.12.2020 Aviz10

Avize acordate pe 2019

Aviz nr 12 13-12-2019
Aviz nr 11 13-12-2019
Aviz nr10 13-09-2019
Aviz nr9 13-09-2019
Aviz nr8 13-09-2019
Aviz nr7 05-07-2019
Aviz nr6 10-05-2019
Aviz nr5 21-03-2019
Aviz nr4 21-03-2019
Aviz nr3 01-03-2019
Aviz nr2 01-03-2019
Aviz nr1 01-03-2019

Arhivă Comisia de Atribuire Denumiri:2018; 2017; 2016 ; 2015; 2014; 2013; 2012; 2010; 2009