Comisia de analiză tehnică

Comisia de Analiză Tehnică
Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,
– Ordinul prefectului nr. 1664/2009 privind constituirea Comisiei de Analiză Tehnică de la nivelul Agenţiei de Protecţie a Mediului Bucureşti.

Ordin 523 – 05,07,2019

Atribuţii:
Evaluarea impactului asupra mediului a acelor proiecte publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, potrivit etapelor procedurii de evaluare, prevăzute în legislaţia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului.