Comisia de analiză tehnică

Comisia de Analiză Tehnică

Atribuţii:

Evaluarea impactului asupra mediului a acelor proiecte publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, potrivit etapelor procedurii de evaluare, prevăzute în legislaţia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului.