STRUCTURA COMPARTIMENTELOR INSTITUŢIEI PREFECTULUI MUNICIPULUI BUCUREŞTI

Corpul de control al prefectului

 1. Consilier superior

Cancelaria prefectului

 1. Director cancelarie
 1. Consilier
 1. Consultant
 1. Secretar cancelarie

Compartimentul audit intern

 1. Auditor superior
 1. Auditor superior

Compartimentul management operaţional şi al performanţei

 1. Manager public principal
 1. Manager public principal

Compartimentul afaceri europene

 1. Consilier pentru afaceri europene

Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ

 1. Șef serviciu

Biroul financiar, contabilitate şi salarizare

 1. Șef birou

Compartimentul financiar, contabilitate

 1. Consilier superior
 1. Consilier principal
 1. Consilier principal
 1. Consilier asistent
 1. Consilier asistent
 1. Referent superior

Compartimentul salarizare

 1. Consilier superior
 1. Consilier principal

Biroul achiziţii publice şi administrativ

 1. Șef birou
 1. Consilier superior
 1. Inspector de specialitate II
 1. Șofer I
 1. Șofer I
 1. Șofer I
 1. Îngrijitor

Serviciul resurse umane

 1. Șef serviciu

Compartimentul resurse umane

 1. Consilier superior
 1. Consilier principal
 1. Consilier principal
 1. Referent superior
 1. Arhivar
 1. Curier

Compartimentul pentru securitatea şi sănătatea muncii

 1. Consilier superior
 1. Consilier superior
 1. Consilier debutant

Direcţia juridică

 1. Director executiv

Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu

 1. Șef serviciu
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic principal
 1. Consilier juridic principal
 1. Consilier juridic principal
 1. Consilier juridic principal
 1. Consilier juridic asistent
 1. Referent superior

Compartimentul contencios administrativ

 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic asistent
 1. Referent superior

Compartimentul control legalitate acte, apostilă şi evidenţă electorală

 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier juridic superior
 1. Consilier superior
 1. Consilier superior

Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate

 1. Șef serviciu

Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice

 1. Consilier superior
 1. Consilier superior
 1. Consilier superior
 1. Consilier superior
 1. Consilier asistent
 1. Consilier debutant
 1. Referent superior

Compartimentul informare şi relaţii publice

 1. Consilier superior
 1. Consilier debutant

Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică

 1. Consilier superior

Compartimentul pentru protecţia informaţiilor clasificate

 1. Consilier superior
 1. Consilier superior