Ședinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti

Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti, condus de prefectul Capitalei, Toni Greblă, a decis, în ședința de marți, 30.08.2022, să intensifice eforturile și colaborarea interinstituțională pentru combaterea fermă a traficului de droguri și pentru prevenirea consumului de substanțe interzise.

În acest scop, între Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Regională Vamală, în termen de 30 de zile, va fi convenit un protocol de colaborare, în care vor fi stabilite măsuri pentru eficientizarea combaterii și prevenirii consumului de droguri.

Prefectura Municipiului București și serviciile publice deconcentrate din Capitală, cu atribuții în prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, își vor coordona activitățile în limita competențelor și în acord cu Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026.

Totodată, între Prefectura Municipiului București și Instituția Prefectului – Județul Ilfov va fi încheiat un protocol de colaborare, astfel încât acțiunile de prevenire și combatere a traficului și consumului de droguri să se desfășoare unitar, coordonat și mai eficient.

Hotărârea a fost luată la propunerea prefectului Toni Greblă, având în vedere creșterea alarmantă, în Municipiul București, a traficului de droguri și a consumului de astfel de substanțe, în special dependența, dar și intensificarea pieței ilicite de droguri, cu precădere la grupa de vârstă 16-34 ani.

Am decis să convoc ședința de astăzi a Colegiului Prefectural pentru a aborda una dintre temele cele mai importante și de mare responsabilitate pentru noi, autoritățile din Capitală. Având în vedere necesitatea combaterii eficiente a traficului de droguri și de prevenire a consumului, de tratare a dependenței și de reintegrare socială, din datele pe care le am la dispoziție, am constat că, la nivelul Municipiului București, este necesară o creștere a capacității de reacție a instituțiilor specializate față de traficul și consumul de droguri. Trebuie să ne luptăm pentru binele copiilor noștri, pentru sănătatea și viitorul lor, astfel încât societatea, în general, și tinerii, în special, să conștientizeze că acest flagel nu dispare de la sine”, a declarat prefectul Toni Greblă, președinte al Colegiului Prefectural al Municipiului București.

Decizia Colegiului Prefectural al Municipiului București este în acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 344/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026.

Informații suplimentare

În temeiul prevederilor art. 267 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București își desfășoară activitatea Colegiul Prefectural, care are, printre atribuții, armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate, precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul Capitalei.

Colegiul Prefectural este convocat de către prefect cel puțin o dată pe lună și oricând se consideră că este necesar, fiind condus de către acesta.