Ședinţa Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti

            Instituția Prefectului Municipiului București anunță că azi, 18 aprilie 2019, s-a desfășurat ședinţa Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, în vederea aprobării în cadrul Colegiului prefectural, a următoarelor documente:
  • Planul de acțiune pe anul 2019 pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2017-2020.
  • Raportul privind starea economico-socială a municipiului București în anul 2018;
  • Planul de acţiuni pentru realizarea în municipiul Bucureşti, a politicilor naţionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a relaţiilor externe pe anul 2019;
  • Planul de măsuri la nivelul municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice în domeniul afacerilor europene pe anul 2019. A prezentat Instituția Prefectului Municipiului București.
  1. Activitatea Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020. A prezentat Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
  2. Acțiunile întreprinse la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București în anul 2018, în vederea îndeplinirii obiectivelor ce-i revin potrivit strategiei ANAF. A prezentat Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.
  3. Atribuțiile Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București în desfășurarea activităților electorale din anul 2019. A prezentat Direcția Regională de Statistică a Municipiului București.

Măsuri privind comercializarea pe teritoriul Municipiului Bucureşti a produselor alimentare în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale 2019, cu respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii. A prezentat Direcția Sanitară – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov