Şedinţa Colegiului prefectural al Municipiului Bucureşti

În data de 28.02.2019, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București,  a avut loc Şedinţa Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti cu următoarea ordine de zi:

A.1.Cardul național – instrument de validare a calității de asigurat și a serviciilor medicale;

A.2.Condiții și modalități de acordare a asistenței medicale în afara țării: Cardul European, Formulare Europene, Acorduri bilaterale.

A  prezentat Casa de Asigurări de Sănătate a municipiului Bucureşti.

B.1 Scurtă prezentare Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Municipiului București.

B.2. Prezentare Program Național Apicol 2019;

B.3. Depunere cerere unică pe suprafață 2019.

A prezentat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Municipiului București.

  1. Combaterea contrabandei și a evaziunii fiscale cu produse din tutun – elaborarea unui program de control în piețe și oboare de pe raza municipiului București, împreună cu instituții deconcentrate care au atribuții de control în domeniu.

A prezentat Direcția Regională Vamală București.

  1. Probleme legate de activitatea Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București
  2. Personal insuficient în raport cu obiectivele guvernamentale și probleme întâmpinate ulterior publicării Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală, în organizarea de concursuri sau examene de ocupare a posturilor vacante,  prin blocarea posturilor vacante și obligativitatea inițierii de către administratorul Ministerul Tineretului și Sportului a unui memorandum (art.7).
  3. Subfinanțarea activității Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București de către administratorul Ministerul Tineretului și Sportului la nivelul municipiului București în raport cu cerințele cetățeanului reprezentat de structurile sportive.

A prezentat Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București.