Ședinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti – 30.08.2022

În data de 30.08.2022, începând cu ora 11.00, a avut loc ședința lunară a Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti, condus de prefectul Capitalei, Toni Greblă.

Ședința a inclus o dezbatere cu tema “Îmbunătățirea capacității de reacție a instituțiilor specializate față de traficul și consumul ilicit de droguri”.

În cadrul ședinței, la propunerea prefectului Toni Greblă, Colegiul Prefectural al Municipiului București a decis să intensifice eforturile și colaborarea interinstituțională pentru combaterea fermă a traficului de droguri și pentru prevenirea consumului de substanțe interzise. În acest scop, între Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Regională Vamală, în termen de 30 de zile, va fi convenit un protocol de colaborare, în care vor fi stabilite măsuri pentru eficientizarea combaterii și prevenirii consumului de droguri.

Ședinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti a avut loc la sediul Autorității Vamale Române – Centrul de instruire echipe canine, din Șoseaua de Centură, DNCB nr. 228 A.

La finalul ședinței, echipele canine antidrog au făcut o demonstrație pentru participanți.

În temeiul prevederilor art. 267 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București își desfășoară activitatea Colegiul Prefectural, care are, printre atribuții, armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate, precum și implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul Capitalei.

Colegiul Prefectural este convocat de către prefect cel puțin o dată pe lună și oricând se consideră că este necesar, fiind condus de către acesta.