Ședinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti – 28.10.2022

În data de 28.10.2022, începând cu ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti „General de Divizie Constantin Anton”, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Măsuri de eficientizare privind accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, subMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
  2. Măsuri de ajutorare a proprietarilor de păduri prin accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, subMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu
  3. Produse susceptibile de a aduce atingere unor drepturi de autor (produse contrafăcute)
  4. Formarea unor grupuri comune de lucru interinstituționale ce vizează stoparea comercializării bunurilor susceptibile a aduce atingere DPI
  5. Promovarea incluziunii sociale a copiilor/elevilor dezavantajați

Detalii în Comunicatul de presă.