Reuniunea Colegiului Prefectural

Joi, 28.06.2018, s-a desfășurat reuniunea Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti,  avînd ca  principale teme de discuţie:

-Raport privind activitatea ISMB pentru pregătirea și organizarea examenelor naționale, 2018 prezentat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București

-Planul de măsuri interministerial, pentru prevenirea și eliminarea efectelor caniculei la nivelul municipiului București în vara anului 2018 prezentat de  Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București

-Activitățile de pregătire pentru situațiile impuse de condiții meteo severe prezentate de  SC E- Distribuţie Muntenia SA – zona M.T.J.T Bucureşti 

-Licențierea serviciilor sociale: evaluarea în teren a serviciilor sociale pentru care s-a acordat licența provizorie de funcționare și monitorizarea serviciilor sociale care au licența definitivă de funcționare, pentru verificarea respectării condițiilor care au stat la baza acordării licenței, prezintă Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

-Acordarea ajutoarelor de urgență conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă  Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

Comunicat format pdf aici