Prefectul Municipiului București a identificat soluția pentru deblocarea situației în cazul documentațiilor de urbanism la nivelul Sectoarelor 2, 4 și 5

Întrucât de la începutul acestui an, Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ale Sectoarelor 2, 4 și 5 au fost suspendate în instanță la solicitarea unui ONG, până la soluționarea cauzei, la nivelul autorităților locale, nu a existat o abordare unitară cu privire la procedurile administrative incidente.

Astfel, unele primării au continuat procedurile de autorizare pentru solicitările care le-au fost adresate până la data când PUZ-urile au fost suspendate de instanță. Alte autorități publice locale au considerat că și pentru aceste solicitări nu pot continua procedura de autorizare, fiind create, astfel, blocaje în activitatea de urbanism și amenajare teritorială.

În aplicarea legii și ca urmare a suspendării PUZ-urilor pe cale jurisdicțională, considerăm că autoritățile administrației publice locale sunt obligate să continue procedura pentru eliberarea autorizațiilor de construire pentru toate solicitările înregistrate la primării până la data suspendării PUZ-urilor. În fundamentarea măsurii a fost avut în vedere și punctul de vedere exprimat de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., ca urmare a unei solicitări primite de la Primăria Sectorului 5.

În acest sens, astăzi, 06.06.2022, au fost transmise celor trei primării sus-menționate adrese corespunzătoare.

La nivelul Municipiului București trebuie să existe o colaborare instituțională strânsă între autoritățile administrației publice locale, astfel încât prevederile legale în vigoare să fie aplicate în mod unitar, în beneficiul cetățenilor, îndreptățiți la o dezvoltare durabilă a orașului.