Precizări privind achitarea contravalorii tarifelor

Vă aducem la cunoștință modificările intervenite începând cu data de 01.10.2020 privind plata prestațiilor aferente operațiunilor de înmatriculare, autorizare provizorie și emitere a permiselor de conducere  de către SPCRPCIV București:

 1. Contravaloarea documentelor emise de SPCRPCIV nu se va mai putea achita la ghiseu!
 1. Tarifele reprezentând contravaloarea
  1. Certificatelor de înmatriculare
  2. Autorizațiilor de circulație provizorie
  3. Permiselor de conducere

se vor încasa EXCLUSIV în Contul BCR: RO94RNCB0082000367331018,

beneficiar:       REGIA AUTONOMĂ  – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

 1. Mijloacele de plată pot fi:
 • Prin intermediul Sistemul național electronic de plată online (S.N.E.P.) – ghișeul.ro
 • Virament;
 • Mijloace de plată online;
 1. Tarifele aferente confecționării:
  1. plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă,
  2. plăcilor cu numere de probă,
  3. plăcilor cu numere de înmatriculare temporare
  4. plăcilor cu numere de înmatriculare provizorii

se pot achita la ghișeu  la momentul depunerii cererii – numai în numerar

 

 1. Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii se vor putea achita și prin alte mijloace de plată (virament, mandat poștal) cu precizarea că cererea nu poate fi prelucrată decât după 48 de ore de la momentul plății, timp tehnic necesar pentru confirmarea plății de către Trezorerie.

Contul în care se poate efectua plata pentru plăcile cu numere de înmatriculare prin virament sau mandat poștal este următorul:

TREZORERIA STATULUI SECTOR 5 BUCUREȘTI 

RO 76 TREZ 705 502 601X 009835

CIF: 4267125 (Instituția Prefectului  – Municipiul București)  

Precizări privind confirmarea plăților

Toate operațiunile solicitate vor fi efectuate numai după confirmarea plăților prin sistemele electronice de verificare, de regulă după 48 de ore de la momentul efectuării plății (2 zile lucrătoare).

Penru plățile efectuate prin Sistemul național electronic de plată – ghișeul.ro  – verificarea plăților se face pe loc la momentul prezentării solicitantului la ghiseu.