Plan de măsuri al Municipiului Bucureşti

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti informează societatea civilă că derulează procesul de  elaborare a Planului de măsuri al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană.

Potrivit prevederilor  art. 6 alin. (1), punctul 3, lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, structurile de specialitate ale instituţiei prefectului elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul de măsuri al municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană.

În vederea elaborării Planului de măsuri la nivelul  Municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice în domeniul afacerilor europene, în vederea unei reale colaborări  cu reprezentanţi ai soocietăţii civile, aşteptăm comunicarea de către reprezentanţii societăţii civile  a propriilor obiective  şi acţiuni necesare realizării în Municipiul Bucureşti  a obiectivelor în conformitate cu documentele programatice referitoare la afaceri europene.

Astfel, vor fi comunicate principalele acţiuni  ce vor fi realizate de  reprezentanţi ai societăţii civile  pentru aplicarea la nivelul municipiului Bucureşti a documentelor programatice referitoare la  afacerile europene, respectând structura:  obiectiv, acţiuni necesare realizării obiectivului, sursa de finanţare, indicatorii de performanţă, termen de realizare şi entitatea responsabilă.

Aşteptăm cu interes până la data de 10.032019, comunicarea documentelor menţionate  mai sus la adresa de e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.