Luna plantării arborilor, Ziua Internațională a Pădurii

Instituția Prefectului Municipiului București anunță că azi, 21 martie 2019, s-a desfășurat ședinţa Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Obligațiile proprietarilor/deținătorilor de fond forestier privind executarea lucrărilor de regenerare în termen de maxim două sezoane de vegetație de la tăierea definitivă și de întreținere a regenerărilor naturale/artificiale. Constituirea și utilizarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor.
  2. Importanța creșterii suprafețelor acoperite cu păduri. Identificarea terenurilor degradate și redarea în circuitul economic a acestor terenuri prin împădurire.
  3. Importanța asigurării pazei fondului forestier conform normelor legale. Identificarea proprietarilor, încheierea contractelor de prestării servicii silvice (paza pădurilor), acordarea sprijinului proprietarilor de pădure cu proprietăți mai mici sau egale cu 30 de ha. pentru asigurarea pazei pădurilor. A prezentat Garda Forestieră București.
  4. Prioritățile și perspectivele Direcției Silvice Ilfov pentru regenerarea pădurilor și extinderea fondului forestier. A prezentat Direcţia Silvică Ilfov.
  5. Lucrările ce vor fi executate de ANIF – Unitatea de Administrare Ilfov în anul 2019.

A prezentat Agenţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Prahova – Unitatea de Administrare Ilfov.

  1. Situația monitorizării emisiilor poluante și rezultatul verificărilor în anul 2018 la Centrul de management integrat al deșeurilor S.C. Iridex Grup Import Export.

A prezentat Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu.

Totodată, menționăm că,   prin Codul Silvic,   a fost stabilită Luna plantării arborilor,  în perioada 15 martie-15 aprilie a fiecărui an.  Ziua Internațională a Pădurii a fost marcată de Instituția Prefectului Municipiului București și de instituțiile reprezentate în Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti  prin participarea la o acțiune de împădurire, în teren, la Ocolul Silvic Brănești. Acțiunea a fost organizată de Regia Națională a Pădurilor- Romsilva Direcția Silvică Ilfov.