Informație 09.04.2021

Ghid de bune practici

privind aplicarea, în cadrul operatorilor economici care operează servicii de vânzare

cu amănuntul, a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars-Cov 2

 

În urma consultărilor la care au participat:

– Instituția Prefectului- Municipiul București (IPMB)

– Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR)

– Asociaţia Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR)

– Organizația Patronală a Retailerilor din România (RORETAIL)

– Asociația Investitorilor de Real Estate din România (AREI)

– Reprezentanţi ai Primăriilor Sectoarelor din Bucureşti,

 

Părţile au ajuns la un acord asupra modului în care poate fi asigurată în mod optim respectarea măsurilor de prevenire a formării aglomerărilor în interiorul magazinelor, măsuri prevăzute în Hotărârea CMBSU nr. 19 din 27.03.2021.

 

În urma discuţiilor a reieşit necesitatea de a informa clienţii, de a asigura flexibilitate comercianţilor în aplicarea măsurilor şi de a menţinere un dialog constant între comercianţi şi autorităţi.

 

Toate părţile au stabilit, prin consens, următoarele acţiuni ca fiind bune practici la nivelul comercianţilor:

 

  1. Afişarea la intrarea în magazin, la loc vizibil, a unui afiş în care să fie menţionat numărul maxim de clienţi care pot fi prezenţi simultan în acel magazin. Afişul trebuie să fie cel puţin de mărime A4 şi caracterele să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la distanţă. Este propus următorul text:

„Pentru a putea respecta regula distanţării fizice, în acest magazin pot fi prezenţi simultan …. clienţi.”

 

  1. Modul de calcul pentru numărul maxim de clienţi va fi făcut prin raportare la cota de max. 7m.p. -client pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligaţia asigurării distanţării de 2 m între clienţi pentru magazinele mici şi mijlocii.

 

  1. Fiecare magazin va trebui să dispună măsurile necesare pentru a evita aglomerarea. Măsurile dispuse sunt la alegerea fiecărui operator economic, acesta putând să evalueze concret situaţia şi să decidă. Printre măsurile sugerate sunt: (*) limitarea numărului de coşuri sau cărucioare disponibile la numărul maxim de clienţi care pot fi simultan în magazin, (**) asigurarea contorizării electronice sau (***) asigurarea contorizării mecanice sau orice alt mijloc pe care operatorul economic îl consideră eficient şi potrivit situaţiei proprii.

 

  1. La atingerea limitei de clienţi, operatorul va opri accesul clienţilor în magazin, urmând a permite accesul pe măsura eliberării capacităţii.

 

Prezentul document va fi adus la cunoştinţa tuturor operatorilor economici prin afişare pe site-ul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, prin diseminare cu ajutorul instituţiilor de media şi prin intermediul organizaţiilor patronale  participante.