Informare de presă

Informare de presă
25 septembrie 2020

Instituția Prefectului- Municipiul București informează publicul că în dosarul cu nr. 22412/3/2020, înregistrat la Tribunalul București, Secția a 2-a Contencios Administrativ și Fiscal, astăzi, 25.09.2020, instanța s-a pronunțat respingând cererea formulată de Robert- Sorin Negoiță împotriva Instituției Prefectului- Municipiul București și a Prefectului Municipiului București.

Hotărârea prin care a fost respinsă cererea ca neîntemeiată este definitivă conform art.160 alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019.

Menționăm că obiectul dosarului l-a constituit anularea ordinului prefectului municipiului București cu nr. 511/31.08.2020, ordin prin care s -a constatat încetarea de drept la data de 19.08.2020 a mandatului de primar al Sectorului 3 București, al domnului NEGOIȚĂ ROBERT -SORIN, având în vederea admiterea candidaturii sale la alegerile locale din 27 septembrie 2020.