Eforturi pentru distribuția, prin POAD, a pachetelor de alimente și produse de igienă

Ședința Grupului de lucru POAD (Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate), condusă de subprefectul Richard–Tiberius Budai, a avut loc astăzi, 8 noiembrie 2021, la sediul Instituției Prefectului – Municipiul București. În cadrul ședinței s-a discutat despre respectarea graficului privind distribuția pachetelor de alimente și produse de igienă, precum și despre stadiul derulării măsurii de acordare a mesei calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

POAD este un program finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aflate în situația de deprivare alimentară și precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă. Prin POAD 2014-2020, pensionarii cu venituri echivalente indemnizației sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani și persoanele fără adăpost beneficiază de sprijin material prin mese calde.

Rolul Instituţiei Prefectului şi al autorităţilor administraţiei publice locale este de autorități partenere pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, beneficiarul și responsabilul de iniţierea şi implementarea operaţiunilor din cadrul POAD. „Din această calitate, Prefectura se asigură că autoritățile responsabile depun toate diligențele pentru a finaliza distribuția în termenul prevăzut de legislația în vigoare”, a declarat subprefectul Capitalei, Richard-Tiberius Budai. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Situaţia temporară de vulnerabilitate se justifică de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale. Menționăm că, din Grupul de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate fac parte reprezentanții următoarelor instituții: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1-6, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov și Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti.