Echipa mixtă de control privind combaterea buruienii ambrozia

Legislație:

  • Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  • Normele metodologice din 5 septembrie 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
  • Hotărârea nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018

  • Ordinul Prefectului nr. 493/2022

Prin Ordinul Prefectului nr. 493/2022 a fost constituită, la nivelul Municipiului București, echipă mixtă de control privind combaterea buruienii ambrozia, în vederea verificării autorităţilor administraţiei publice locale care nu respectă sau nu aplică măsurile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2018.