Comunicat pentru o corectă informare a cetățenilor municipiului București

Pentru o corectă informare a cetățenilor municipiului București, Instituția Prefectului Municipiului București face următoarele precizări:

 La verificarea legalității hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, subsecvente hotărârilor anulate de instanță ca urmare a  Deciziei civile  nr. 6504/22.11.2018 a Curții de Apel București,  nu poate fi ignorată hotărârea instanței prin care au fost anulate actele de înființare a companiilor.

În acest sens,  am făcut cunoscut autorității emitente că la aprecierea legalității actelor la care facem referire, vom avea în vedere hotărârile definitive ale instanțelor.

În conformitate cu prevederile art.1, alin (1) și (3) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată cu și modificările completările ulterioare, Prefectul în calitatea sa de reprezentant al  Guvernului pe plan local și de garant al respectării legii, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art.19 alin. (1) lit. a (e) din aceeași lege, verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului General al Municipiului București.

În exercitarea atribuțiilor,  întotdeauna scopul a fost și este respectarea principiilor legalității, imparțialității și obiectivității, responsabilității dar și al orientării către cetățean, principii esențiale pe care se întemeiază activitatea prefectului municipiului București – art.5  din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Facem aceste precizări întrucât am sesizat mari confuzii lansate în spațiul public, în ceea ce privește activitatea prefectului, confuzii care pot induce în eroare opinia publică. Este necesară precizarea conform căreia prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General al Municipiului București. Prefectul nu acordă aviz de legalitate, iar controlul de legalitate este un atribut al instanțelor de judecată.