Comunicat de presă – pestă porcină africană 29.09.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 29 septembrie 2021, a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor al Municipiului București, cu ordinea de zi:

-Aprobarea Programului de Măsuri privind combaterea focarului de pestă porcină africană la suine domestice într-o exploatație non-profesională din sectorul 6, București, precum și măsurile care se impun în zonele de restricție.

Astfel, având în vedere:

– Prevederile Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1189/2009 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului Național de Combatere a Bolilor și ale structurilor din componența acestuia;

– Adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București nr. 24.998/28.09.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 23.053/29.09.2021;

– Prevederile Ordinului ANSVSA nr.99/2006 care transpune Directiva CE nr.60/2002;

– Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 782/15.10.2012 privind actualizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Municipiul București;

– Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Municipiul București,

 

Centrul Local de Combatere a Bolilor Ilfov

a aprobat Programul de Măsuri pentru combaterea focarului de pestă porcină africană la suine domestice din exploatația din sectorul  6, București.

Reprezentanții instituțiilor nominalizate, autoritățile publice locale și unitățile locale de sprijin vor duce la îndeplinire prevederile Programului de Măsuri pentru combaterea focarului de pestă porcină africană la suine domestice  în exploatația non-profesională din sectorul 6, București, precum și măsurile care se impun în zonele de restricție.

Aducem la cunoștință publică Decizia de informare a cetățenilor cu privire la focare și măsuri.