Comunicat de presă – notă de îndreptare Hotărârea CMBSU nr.57/2021

Întrucât redactarea reglementării obligativității măștii de protecție prin Hotărârea CMBSU nr. 57/2021 a creat confuzie în rândul publicului, în ceea ce privește definirea noțiunii de spațiu public, s-au cerut clarificări asupra acestui aspect Direcției de Sănătate Publică București, care, prin conducătorul Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea de îmbolnăviri în masă, a constatat strecurarea unei erori materiale în redactare, și s-a procedat la publicarea unei Note de îndreptare.

La art. 2 din Hotărârea CMBSU nr. 57/26.09.2021 ce va citi:

„În aplicarea prevederilor art.1 din Anexa 2 la HG nr. 932/2021 pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2 în spațiile publice: piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările. ”