COMUNICAT DE PRESĂ – Hotărârea CMBSU 72/15.10.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi,15.10.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 07.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
           Luând în considerare:
– Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
           – art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată;
– Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 24047/15.10.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 24550/15.10.2021;
 – Hotarârile Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență cu nr.62 din 04.10.2021, nr.65 din 07.10.2021, nr.66 din 08.10.2021,
– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,
           În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)  coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
  Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă,  în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, a  dispus reluarea cursurilor cu prezența fizică pentru 4 unități școlare, respectiv:
    –  Grădinița Germană Kiga 99 Luftballons, Str. Theodor Speranția Nr. 81, sector 3, începând cu data de 16.10.2021;
    –   Școala Gimnazială Geo Bogza, Str. Barbu Lăutaru, Nr. 4, sector 1,  începând cu data de 18.10.2021;
   – Școala Gimnazială Nr. 24, Str. Tunari, Nr. 52, sector 2, începând cu data de 18.10.2021;
   –   Grădinița Șotron, Str. Ghergiței, Nr. 7, sector 2, începând cu data de 18.10.2021.

          Directorii unităților de învățământ vor asigura punerea în aplicare a prevederilor  hotărârii adoptate.

Hotărârea CMBSU nr. 72/15.10.2021 poate fi accesată aici.