COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 martie 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 22.03.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care, în aplicarea: 

– dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;

– dispozițiilor art. 5, coroborat cu art. 9 alin.(3) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV – 2,cu modificările și completările ulterioare;

– luând în considerare  adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului  București  nr. 5657/22.03.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 7367/22.03.2021 prin care se înaintează solicitarea Școlii Gimnaziale Barbu Delavrancea  de suspendare a activităților ce presupun prezența fizică în unitatea de învățământ, avizată de către DSP București

a hotărât  ca începând cu data de 23.03.2021 să se suspende activitatea didactică ce presupune prezența fizică, la nivelul unității de învățământ Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea” situată în București, str. Matei Basarab nr. 28-30, sector 3, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 05.04.3021 inclusiv.

Menționăm că pe perioada suspendării, procesul de învățământ la această unitate se va desfășura în sistem on-line.

Directorul unității de învățământ menționate va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii adoptate.

Hotărârea CMBSU nr. 17 din 22.03.2021 doc00153320210323101843